facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra

30. 10. 2017
RVVI iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 329. zasedání v pátek 27. října 2017 iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra, které naváže na čtyřleté aktivity úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v rámci posilování dialogu a spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti.

Členové Rady dále diskutovali o aktuální situaci vládou schváleného návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI pro rok 2018 nebo o přípravě programů DELTA 2 Technologické agentury ČR a TRIO 2, který bude spadat pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Oblast výzkumu, vývoje a inovací je v rámci Česko-německého strategického dialogu dlouhodobě hodnocena jako ta nejdynamičtější a nejpropracovanější. A chystané Česko-německé strategické fórum, jehož statut dnes mimo jiné Rada schválila, je výsledkem naší intenzívní spolupráce s prestižní Fraunhoferovou společností, která si klade za cíl posilování kooperace a výměnu know-how obou zemí v oblasti aplikovaného výzkumu,“ řekl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, který je zároveň předsedou RVVI. Dnešního zasedání se účastnil také ředitel Fraunhoferova institutu Prof. Dr. Ralf B. Wehrspohn. (Více informací o spolupráci s Fraunhoferovou společností naleznete v tiskové zprávě.)

V otázce přípravy státního rozpočtu do vědy, výzkumu a inovací pro rok 2018 se střednědobým výhledem do roku 2020 se RVVI od května intenzivně zabývala aktuálním stavem zapracování požadovaných výdajů a trvala na principech dlouhodobého financování vědeckovýzkumné oblasti. V návaznosti na usnesení vlády č. 385 ze dne 22. 5. 2017 Rada několikrát vydala zásadně nesouhlasná stanoviska k postoji Ministerstva financí, které příslušné vládní usnesení nerespektovalo a svými návrhy ohrožovalo financování vědy na vysokých školách a stabilitu systému výzkumu, vývoje a inovací jako celku (více v tiskové zprávě).

Usnesením vlády z 25. září došlo na základě požadavku vicepremiéra Bělobrádka ke schválení limitů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 s výhledem na léta 2019 a 2020 (vůči výdajům stanoveným v usnesení vlády z 22. května 2017) takto:

- pro rok 2018 ve výši 35,6 mld. Kč, kde snížení o 400 mil. Kč proběhlo pouze v kapitole MPO (spolufinancování strukturálních fondů EU),
- pro rok 2019 ve výši 37 mld. Kč,
- pro rok 2020 ve výši 37,5 mld. Kč.

„Považuji za důležité, že závěrečné vládní usnesení k návrhu zákona o státním rozpočtu do vědy a výzkumu na rok 2018, zachovává potřebný objem výdajů v souladu se stanoviskem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Schválený rozpočet naplňuje také nezbytné střednědobé výhledy do roku 2020 a zdůrazňuje podporu vědy, výzkumu a inovací jako prioritní oblasti vládní politiky,“ řekl k jednání Rady Bělobrádek.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR