facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI navrhla Jaroslava Koču na předsedu Grantové agentury ČR

25. 9. 2020
RVVI navrhla Jaroslava Koču na předsedu Grantové agentury ČR

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dnes na svém 360. zasedání navrhla jmenovat tři členy předsednictva Grantové agentury ČR. Jsou jimi Alice Valkárová, Petr Baldrian a Jaroslav Koča, který byl zároveň nominován na funkci předsedy GA ČR. Všichni tři navážou na svou dosavadní práci v předsednictvu v prvním funkčním období. Českou hlavu za rok 2020 obdrží imunolog Václav Hořejší.

jaroslav koča

Třem z pěti členů aktuálního předsednictva GA ČR končí funkční období během prosince a ledna. Vedle předsedkyně Alice Valkárové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která zastupovala vědy o neživé přírodě, to jsou vědecký ředitel CEITEC Jaroslav Koča za lékařské a biologické vědy a Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR za zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Všichni tři byli opětovně nominováni do předsednictva a RVVI dnes schválila návrh na jejich jmenování. Na předsedu GA ČR byl navržen Jaroslav Koča, který by měl vystřídat jadernou fyzičku Alici Valkárovou. Návrh musí nyní ještě schválit vláda.

Předsednictvo GA ČR schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující.

Jaroslav Koča (1955) vystudoval chemii na Masarykově univerzitě v Brně a Komenského univerzitě v Bratislavě. Pracovně působil například ve Francii, USA, Německu, Řecku a Norsku. Nyní pracuje jako vědecký ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Je autorem šesti monografií a více než 3 000 citací.

Petr Baldrian (1972) vystudoval mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a nyní pracuje jako vedoucí laboratoře environmentální mikrobiologie v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Zaměřuje se na ekologii půdních organismů a využití mikroorganismů v biotechnologiích. Je laureátem řady ocenění za výzkum, mimo jiné ocenění Akademie věd ČR Praemium Academiae.

Alice Valkárová (1947) vystudovala jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde také od roku 1970 působí. Sedm let působila ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně a podílela se také na stavbě experimentálního zařízení H1 budovaného na urychlovači protonů a elektronů HERA v Hamburku. Od roku 2014 je místopředsedkyní České fyzikální společnosti a od roku 2016 byla předsedkyní Grantové agentury ČR.

Českou hlavu za rok 2020 získá Václav Hořejší

Rada dnes také navrhla udělit nejvyšší české vědecké vyznamenání - Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2020 imunologovi Václavu Hořejšímu, který je vedoucím Laboratoře molekulární imunologie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (ÚMG) a v letech 2005 - 2017 byl také ředitelem ÚMG. Hořejší, který je také profesorem imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, patří k mezinárodně nejcitovanějším českým vědcům. Jeho tým se podílel na objevu a charakterizaci řady nových proteinů buněk imunitního systému a intenzivně spolupracoval s několika biotechnologickými firmami, které vznikly jako spin-off ÚMG. V letech 2014 - 2017 působil jako poradce premiéra pro oblast vědy a vysokých škol.

Další podrobnosti o dnešním jednání RVVI si brzy přečtete na našem portále.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Foto: Martin Kopáček, MU