facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Studie: Jak hodnotit výsledky výzkumu v otevřené vědě?

30. 8. 2017
Studie: Jak hodnotit výsledky výzkumu v otevřené vědě?

Evropská komise vydala novou studii, která se zabývá možnostmi hodnocení výzkumníků, kteří budou plně využívat koncepty otevřené vědy. Jejím cílem je navrhnout komplexní doporučení, která urychlí a usnadní přechod na systém otevřené vědy.

Koncepty otevřené vědy a otevřeného publikování jsou na vzestupu. Na tento trend reaguje i studie Evropské komise s názvem „Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science practices: Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science“, která se zabývá novými způsoby hodnocení výzkumníků a jejich vědecké činnosti v podmínkách otevřené vědy a navrhuje možnosti jak ji podpořit.

Otevřenou vědu studie chápe jako široký přístup, který je založen na spolupráci, transparentnosti a přístupnosti. To zahrnuje nejen otevřené způsoby publikování, ale také přístupná data, zveřejňování odborných posudků a otevřený výzkum. Tento přístup by měl do vědecké práce ve větší míře zahrnout veřejnost a umožnit větší participaci zainteresovaným institucím a organizacím. Přestože se koncepty otevřené vědy používají stále více, podle autorů studie jsou této změně na překážku standardní přístupy hodnocení výzkumné činnosti založené na bibliometrických parametrech.

Jedním z hlavních doporučení studie tedy je, aby výzkumné organizace reflektovaly praxi otevřené vědy v hodnocení svých výsledků. K tomuto tématu studie navrhuje celou sérii kritérií, které by měly odrážet víc než jen otevřené způsoby publikování. Změny by ale měly především podpořit ochotu výzkumníků participovat na systému otevřené vědy a to prostřednictvím přepracování náborových strategií i vlastních kariérních řádů. Podobně i regionální, národní i nadnárodní instituce, které vědu financují, by měly tyto koncepty zařadit do svých programů. V tomto duchu by měly být také revidovány jak vědní politiky v evropském výzkumném prostoru, tak i národní strategie týkající se výzkumu.

Otevřená věda by se tak podle autorů měla stát jedním z klíčových témat napříč celým připravovaným rámcovým programem.

Celou studii je možné si přečíst zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise