Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Studie: Jak hodnotit výsledky výzkumu v otevřené vědě?

30. 8. 2017

Evropská komise vydala novou studii, která se zabývá možnostmi hodnocení výzkumníků, kteří budou plně využívat koncepty otevřené vědy. Jejím cílem je navrhnout komplexní doporučení, která urychlí a usnadní přechod na systém otevřené vědy.

Koncepty otevřené vědy a otevřeného publikování jsou na vzestupu. Na tento trend reaguje i studie Evropské komise s názvem „Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science practices: Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science“, která se zabývá novými způsoby hodnocení výzkumníků a jejich vědecké činnosti v podmínkách otevřené vědy a navrhuje možnosti jak ji podpořit.

Otevřenou vědu studie chápe jako široký přístup, který je založen na spolupráci, transparentnosti a přístupnosti. To zahrnuje nejen otevřené způsoby publikování, ale také přístupná data, zveřejňování odborných posudků a otevřený výzkum. Tento přístup by měl do vědecké práce ve větší míře zahrnout veřejnost a umožnit větší participaci zainteresovaným institucím a organizacím. Přestože se koncepty otevřené vědy používají stále více, podle autorů studie jsou této změně na překážku standardní přístupy hodnocení výzkumné činnosti založené na bibliometrických parametrech.

Jedním z hlavních doporučení studie tedy je, aby výzkumné organizace reflektovaly praxi otevřené vědy v hodnocení svých výsledků. K tomuto tématu studie navrhuje celou sérii kritérií, které by měly odrážet víc než jen otevřené způsoby publikování. Změny by ale měly především podpořit ochotu výzkumníků participovat na systému otevřené vědy a to prostřednictvím přepracování náborových strategií i vlastních kariérních řádů. Podobně i regionální, národní i nadnárodní instituce, které vědu financují, by měly tyto koncepty zařadit do svých programů. V tomto duchu by měly být také revidovány jak vědní politiky v evropském výzkumném prostoru, tak i národní strategie týkající se výzkumu.

Otevřená věda by se tak podle autorů měla stát jedním z klíčových témat napříč celým připravovaným rámcovým programem.

Celou studii je možné si přečíst zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise

Partneři webu a spolupracující instituce