facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zpráva o evropském cloudu pro otevřenou vědu

21. 6. 2016
Zpráva o evropském cloudu pro otevřenou vědu

Vysoká expertní skupina Evropské komise vydala 20. června 2016 první draft zprávy o evropském cloudu pro otevřenou vědu. Finální verze zprávy bude zhodnocena a publikována v průběhu léta 2016.

Vysoká expertní skupina Evropské komise vydala 20. června 2016 zprávu o evropském cloudu pro otevřenou vědu (EOSC – European Open Science Cloud). Zpráva hodnotí koncept otevřené vědy a možnosti spolupráce mezi zeměmi Evropské unie. Nejvýraznějšími tématy jsou otevřený přístup k publikacím a správa vědeckých dat. Finální verze zprávy bude zhodnocena a publikována v průběhu léta 2016.

EOSC je součástí strategie digitálního trhu (Digital Single Market Strategy) EU a konceptu Open Science. Cílem projektu je vytvořit jednotnou datovou infrastrukturu přístupnou jak akademické sféře, tak firmám, průmyslu i poskytovatelům veřejných služeb.

Více o zprávě expertní skupiny zde.