facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Taraka Ramji Moturu: Doktorandům často chybí směr a ztrácí motivaci

14. 5. 2020
Taraka Ramji Moturu: Doktorandům často chybí směr a ztrácí motivaci

Taraka Ramji Moturu je doktorandem na Středoevropském technologickém institutu CEITEC v Brně a zakládajícím členem mentoringové platformy EuroSTEMPeers. V rozhovoru přibližuje tuto mezinárodní organizaci a také nadcházející konferenci EuroSTEM Meeting 2020 určenou doktorandům a mladým vědcům.

EuroSTEMPeers je evropská odnož americké neziskové organizace STEMPeers, která zajišťuje podpůrnou kariérní platformu pro mladé vědce z takzvaných STEM oblastí z celého světa. Zkratka STEM pochází z angličtiny a reprezenetuje začáteční písmena následujících oblastí: Science - věda, Technology - technologie, Engineering - inženýrství a Mathematics - matematika.

Organizace STEMPeers byla založena v roce 2017 ve Spojených státech amerických s cílem propojit absolventy z oblastí STEM s celosvětovou sítí mentorů, kteří poskytují čerstvým doktorandům podporu v profesní kariéře a během důležitých kariérních přechodů, a to například z akademické do průmyslové nebo podnikatelské sféry. V současné době má organizace více než 15 000 členů ze 69 zemí. Organizace pro své členy uspořádala již pět konferencí zvaných STEMPeers Meeting (Boston 2017, Brno 2018, New York 2018, Berlín 2019 a San Francisco 2019). Letošní setkání EuroSTEMPeers 2020 zaměřené na evropské juniorní vědce se původně mělo konat v německém Heidelbergu, ale kvůli současné pandemii proběhne 16. května 2020 ve virtuální podobě.

Taraky

Můžete nám říct více o iniciativě EuroSTEMPeers a o tom, jak se liší od STEMPeers?

EuroSTEMPeers je evropskou odnoží mateřské organizace STEMPeers. Výzkumný ekosystém v Evropě se dost liší od USA, a proto jsme v zájmu lepšího porozumění evropskému trhu a různým profesním rolím iniciovali EuroSTEMPeers. Chtěli jsme pomoci mladým vědcům v Evropě a těm, kteří mají zájem v Evropě pracovat. Hned několik doktorandů a juniorních výzkumných pracovníků z institutu CEITEC Masarykovy univerzity, včetně Agnieszky Szmitkowské, Anzera Khana, Nandana Vardarajana, Michelle Paz, Subashi Narsimhana, Soňi Valuchové a Dragany Vukic se aktivně zapojilo do organizace konferencí EuroSTEMPeers. Spolupracujeme ještě s dalšími kolegy z několika výzkumných institucí v Německu.

Proč si myslíte, že je vaše mentoringová platforma důležitá?

Myšlenka vycházela ze skutečnosti, že většina doktorandů nebude schopna získat fakultní role kvůli velmi omezeným akademickým pozicím. Proto jsme se museli zamýšlet nad dalšími možnostmi nejen na univerzitách, ale i mimo ně. Uvědomili jsme si, že je nezbytné, aby mladí vědci byli schopni získat relevantní informace přímo od odborníků v daném oboru a od kolegů, kteří nedávno podobný kariérní přechod absolvovali. Platforma STEMPeers poskytuje inspiraci a potřebnou podporou, a z toho důvodu jsme se rozhodli uspořádat konferenci EuroSTEMPeers i na institutu CETIEC Masarykovy univerzity v Brně. CEITEC nás při realizaci této myšlenky velmi povzbuzoval a na začátku celé iniciativy nám poskytl skvělou podporu.

Můžete nám říci více o STEMPeersMeeting konferencích?

Od roku 2017 jsme pořádali každoročně konferenci jak v USA, tak i v Evropě, a sice každý rok na jiné téma. Záměrem našich konferencí je osobně se sejít a pohovořit si s vědci z různých kariérních oblastí, jak s odborníky z průmyslu, podnikateli, politiky, tak s akademickými pracovníky. Doktorandi se tak mohou dozvědět o nových profesních příležitostech v STEM oblastech. Zatímco diskutujeme o nově vznikajících kariérních příležitostech ve vědě a výzkumu, snažíme se také pomáhat účastníkům profesně a osobnostně růst tím, že je zapojíme do veřejných diskuzí na různá aktuální témata, například o duševním zdraví nebo genderových rozdílech ve vědě.

Co považujete za největší přínos pro členy EuroSTEMPeers?

STEMPeers vytvořil ekosystém vrstevníků působících v oblastech STEM a navázal spolupráci s experty z oblasti vědeckého průmyslu a akademiky působícími ve výzkumu. Cílem organizace je vychovávat z členů budoucí lídry v daných oblastech, kteří budou schopni vytvářet inovace v našich komunitách, anebo se zapojit do diskuzí, které je připraví pro budoucí kariéru a pomůžou jim uvědomit si potřeby, jako je genderová rovnost a význam duševního zdraví. Jednou z takových iniciativ je náš mentoringový program s názvem Gurukool, což je rozsáhlý tříměsíční program, ve kterém zapojení vědci dostávají zpětnou vazbu od několika mentorů a ti je navigují během kariérních přechodů a pomáhají jim s kariérním rozvojem.

Můžete s námi ve stručnosti sdílet příběh o tom, jak vás mentor pomohl nasměrovat v obtížném období?

Jsem rostlinný biolog a zároveň bioinformatik. Díky svému zapojení do EuroSTEMPeers jsem si uvědomil, jak rychle se věda, zejména v oblasti dat, rozvíjí. Data jsou něčím, co mě fascinuje. Prostřednictvím této komunity jsem byl schopen navázat kontakty s odborníky z oblasti dat a dalších relevantních vědeckých odvětví. Pravidelné diskuze s nimi mi poodhalili profesní realitu tohoto odvětví, kterému se hodlám ve své budoucí kariéře nadále věnovat.

Proč jste se rozhodl připojit se k organizačnímu výboru a stát se aktivním členem organizace?

Organizace akcí tohoto typu je jednou z nejpříjemnějších částí mého zapojení v EuroSTEMPeers. Měl jsem šanci pracovat s velmi zajímavými lidí v různých časových pásmech. Byla to pro mě skvělá příležitost, při které jsem se mohl osobně seznámit s vědeckými experty z komerční sféry.

Co jste se naučili během své práce na EuroSTEMPeers?

První výhodou bylo, že jsem získal skvělé mentory, kteří mě vedli, motivovali a stali se mými vzory. Druhým obrovským benefitem byla spolupráce na různých aktivitách, což výrazně zlepšilo mé přenositelné dovednosti, jako je kreativita, vyjednávací schopnosti, týmová spolupráce, emoční inteligence a flexibilita, které jsou v současné době jedněmi z nejžádanějších dovedností.

Proč si myslíte, že je důležité být již během doktorského studia proaktivní?

S rostoucí konkurencí a poptávkou na současném trhu práce nestačí mít pouze doktorský titul. Aby člověk mohl získat svou vysněnou práci, musí pochopit, proč je nutné, aby vystoupil ze své komfortní zóny a zapojil se do různých činností, aby se mu podařilo najít to, co mu nejlépe vyhovuje. Proaktivita vede také k tomu, že člověk dostane šanci dělat něco, co ho baví a začne toužit po dalším rozvoji nových znalostí. Některé cíle nemohou být dosaženy bez toho, že by se nevyzkoušelo něco nového. Zapojení do nepovinných aktivit mi pomohlo vystoupit ze své vlastní komfortní zóny, myslet nekonvenčně a poznat sám sebe.

Co mohou návštěvníci očekávat od nadcházejícího virtuálního setkání EuroSTEMPeers?

Program letošní virtuální události zahrnuje dvě hlavní panelové diskuze, při nichž bude možno se pobavit s jednotlivými přednášejícími v rámci malých skupin. Dvě panelové diskuse, do kterých bychom účastníky letos rádi zapojili, jsou na téma Jak přežít podnikání a také Kariéry v oborech STEM a požadované dovednosti.

Existuje něco, o co byste se rád podělil s ostatními doktorandy? Máte nějaký univerzální kariérní tip, který po své zkušenosti vidíte jako nejcennější?

Studenti doktorského studia jsou velmi inteligentní a disponují širokou škálou dovedností, ale často jim chybí směr a ztrácí motivaci. Vřele doporučuji, aby převzali více iniciativy a řídili se sami. Je důležité o věcech mluvit, sdílet své profesní problémy se svými kolegy a poslouchat příběhy jiných vědců. Toto je první a nejdůležitější krok k pochopení toho, co vás zajímá a v čem jste opravdu dobří. Dalším krokem je pak nalezení těch správných mentorů, kteří vás mohou podpořit v různých fázích vaší kariéry a pomoci vám dostat se tam, kam chcete.

 

Pozvánku na letošní Euro STEM Peers najdete v příloze.

 

Zdroj: CEITEC

redakčně upraveno


Taraka Ramji Moturu je doktorandem na Středoevropském technologickém institutu CEITEC v Brně. Specializuje se na biologii rostlin a bioinformatiku. Je proaktivním vědcem, který je zapojen do několika studentských iniciativ institutu CEITEC. Je členem představenstva neziskové organizace STEMPeers, která má v současnosti více než 15 000 členů a která se zaměřuje na kariérní poradenství výzkumníků z oblastí STEM z celého světa. Je také zakládajícím členem iniciativy EuroSTEMPeers, jejímž cílem je uspokojit rostoucí potřebu juniorních vědců v Evropě pomocí mezioborové mentoringové platformy. Je také členem Prague Hub Global Shapers, iniciativy Světového ekonomického fóra, které se zaměřuje na otázky, jimž se ve veřejných diskuzích věnuje malá pozornost, ať už při tvorbě politik či budování společenských vztahů na lokální úrovni.


CEITEC PhD School je mezinárodní, interdisciplinární doktorský program. Studenti z celého světa mohou studovat v angličtině v jednom z následujících studijních programů: Pokročilé materiály a nanovědy, nebo Vědy o živé přírodě a Molekulární medicína. Všichni studenti mají přístup k nejmodernější výzkumné infrastruktuře a kvalitnímu vzdělávání v dynamické interdisciplinární vědecké komunitě. CEITEC pravidelně pořádá odborné přednášky, v rámci kterých vystupují přední osobnosti světové vědy. Programy doktorského studia v institutu CEITEC byly otevřeny v roce 2014 s cílem přilákat nejtalentovanější studenty z daných oborů a vychovat z nich globálně konkurenceschopné vědce.