facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jihočeská univerzita pořádá pravidelná setkání výzkumníků se zástupci firem

27. 9. 2016
Jihočeská univerzita pořádá pravidelná setkání výzkumníků se zástupci firem

Výzkum a vývoj pro firmy z oblasti rybářství, aquakultury a ochrany vod, v tomto duchu se neslo další z pravidelných setkání zástupců Jihočeské univerzity s podnikateli. Výsledky svého výzkumu i možnosti spolupráce prezentovali výzkumníci z Fakulty rybářství a ochrany vod. Setkání se, již tradičně, uskutečnilo na půdě Jihočeské hospodářské komory a to ve čtvrtek 22.9.

„Tato setkání jsou unikátní tím, že se jedná o úplně první v Jihočeském kraji, kdy se potkávají zástupci univerzitní sféry se zástupci sféry aplikační s cílem předat si znalosti z výzkumů, které univerzita provádí, aby tyto znalosti nezůstávaly pouze na půdě univerzity,“ upozornila RNDr. Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity.

„Jihočeská hospodářská komora si uvědomuje důležitost podnikatelů, kteří jsou hybateli ekonomiky, a dbá na prosazování jejich zájmů. Chtějí-li ale podnikatelé uspět a udržet svoji konkurenceschopnost, musí se neustále rozvíjet a inovovat. Proto je důležité, aby bylo zajištěno využívání a přenos znalostí mezi těmi, kteří výzkum dělají a těmi, kteří ho poté transformují na výrobky či služby. Z tohoto důvodu podporuje JHK propojování vědy a výzkumu s podnikatelským prostředím a v tom také spatřujeme největší přínos dnešního setkání“, řekla Alice Gregová, pracovnice úřadu Jihočeské hospodářské komory.

Výzkumníci podnikatelům představili dvě klíčové technologie vyvinuté na fakultě. První byl způsob chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin. Veřejnost se s tzv. ´Omega3kaprem´ již několik let může setkat v průběhu vánočního prodeje ryb. Fakulta ročně sama produkuje kolem 20 t tohoto kapra a je možné ho koupit v českobudějovickém Makru, v Praze ve specializovaném stánku nebo v českobudějovické prodejně ryb, kterou fakulta provozuje. Zájem o tuto technologii je i ze strany producentů ryb, technologie je předmětem patentu, na který je již uzavřeno několik licencí.

Druhou představenou technologií byla výroba kaviáru z ovulovaných jiker, během které nedochází k usmrcení matečných ryb. Své služby dále nabídly např. Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie nebo Laboratoř výživy.
Setkání zorganizovala Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Regionální agrární komorou Jihočeského kraje.

 

kaviar

 

 

Zdroj: JCTT

jcttju pozitiv