facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Masarykova univerzita založila dvacátou spin-off společnost

2. 4. 2022
Masarykova univerzita založila dvacátou spin-off společnost

Masarykova univerzita má již svou dvacátou spin-off společnost, která využívá duševní vlastnictví univerzity na základě licence. Díky tomu nezůstane výsledek výzkumu pouze na univerzitní půdě, ale najde své uplatnění v praxi.

Spin-off společnost AI|ffinity získala licenci na software, který pomocí umělé inteligence dokáže určovat strukturu biomolekul až na úroveň atomů. Zakladatel společnosti Thomas Evangelidis bude s podporou svého společníka ve vývoji softwaru pokračovat. Uplatnění najde zejména v oblasti farmacie.

aiffinity

Spin-off společnost AI|ffinity bude využívat dva softwary Masarykovy univerzity, a to 4D CHAINS a 4D GRAPHS. Oba slouží k určování a modelování struktur biomolekul, jako jsou bílkoviny, a využívají nový přístup k měření a počítačový algoritmus. Tato metoda je schopná určovat struktury biomolekul až na úroveň atomů, jejich komplexů a také jejich dynamické chování.

Software 4D GRAPH je jedním z kroků přispívajících k rychlejšímu objevu nových léčiv. Unikátní je v tom, že umožňuje levnější a rychlejší experimenty dosahující vytyčených cílů,“ vyzdvihuje zakladatel a spoluautor počítačového algoritmu Thomas Evangelidis.

Počítačové programy vznikly za podpory Grantové agentury Masarykovy univerzity, a do vývoje softwaru 4D GRAPHS byla zapojena ve společném mezioborovém výzkumném projektu hned tři pracoviště Masarykovy univerzity – Středoevropský technologický institut (CEITEC MU), Ústav výpočetní techniky a Fakulta informatiky. Klíčovou roli při vyjednávání podmínek a poskytnutí licence sehrálo Centrum pro transfer technologií.

„Tento nadějný podnikatelský záměr vznikl díky spolupráci univerzity, nově vznikající společnosti a inovační agentury JIC. V České republice stále není transfer výsledků výzkumu do praxe samozřejmostí. Pro úspěšný projekt je klíčové mít inovativní technologii a současně nadšeného vědce odhodlaného podnikat. Proto je vznik každé spin-off společnosti tak výjimečný,“ vysvětluje Jana Daňková, Business Development Manager Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Spin-off společnost získala loni grant od inovační agentury JIC z programu Prototypuj a ověřuj. I nyní probíhá další výzva tohoto programu. „Příběh AI|ffinity skvěle ilustruje, proč patří jižní Morava ke středoevropské špičce v podpoře inovací. Na jedné straně vysoce inovativní projekt s komerčním potenciálem a kvalitním týmem, na straně druhé program JICu a města Brna, který poskytuje granty i špičkové experty. Pokud se vše potká a projekt uspěje, může z něj vyrůst globální úspěšná firma,“ tvrdí Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC.

Společníkem AI|ffinity je společnost UNICO, která stála u zrodu více než 100 technologických inovací s využitím špičkové vědy a výzkumu. „U projektů, ve kterých působíme, jsou pro nás klíčové kvalitní vědecké výsledky s globálním tržním potenciálem. Navíc má AI|ffinity od začátku představu, že chce mít nejlepší produkt na světě. Takových akademických spin-offů v Česku mnoho nevzniká,“ vyzdvihuje Vojtěch Kadlec, CBO & Co-founder UNICO. Dále dodává, že AI|ffinity je společnost, která se pohybuje na dynamicky rostoucím trhu umělé inteligence ve farmacii.

 

Zdroj: Masarykova univerzita