facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový projekt v oblasti mobility propojí veřejný a soukromý sektor

18. 6. 2020
Nový projekt v oblasti mobility propojí veřejný a soukromý sektor

Agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu a dalšími partnery v letošním roce spustí program na podporu mobility budoucnosti Mobility Innovation Hub (MIH). Cílem platformy je vytvořit podhoubí pro rozvoj inovativních projektů v oblasti mobility a jejich efektivní realizaci, a to i v době krize, a zároveň utvořit z Česka centrum pro inovace v této oblasti.

Projekt vychází z priorit Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice, které podepsala vláda ČR a Sdružení automobilového průmyslu už v roce 2017. O přípravu a koordinaci se stará agentura CzechInvest. Projekt, který reaguje na výzvy v oblasti autonomního řízení, čisté mobility, digitalizace a inovací ve výrobě či logistice, potrvá pět let.

andrew roberts 2JvEjF0tf50 unsplash

Základním předpokladem úspěšného působení platformy je především úzká spolupráce veřejného sektoru a regionálních samospráv s tuzemskými i zahraničními univerzitami, výzkumnými centry a významnými technologickými firmami, včetně těch startupových.

„Současná krize potvrdila význam spolupráce veřejného a soukromého sektoru a vědeckých pracovišť, díky které může být vývoj a aplikace nových řešení daleko rychlejší a efektivnější. Příkladem je hackathon Hack the Crisis, který organizujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a řadou dalších partnerů. Zapojily se do něj univerzity, stát, kraje, firmy, asociace i jednotlivci a díky tomuto propojení můžou přihlášení realizovat řadu skvělých nápadů a projektů. Podpora rozvoje nových inovativních technologií se v době koronaviru ukázala jako klíčová. Neméně důležitá bude k udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky i do budoucna. Konkrétním krokem, který k tomu může přispět, je právě spuštění Mobility Innovation Hubu,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

„Cílem programu Mobility Innovation Hub je vytvořit motivační prostředí, které využije silného ekonomického a inovačního potenciálu českého autoprůmyslu k podpoře vzniku nových řešení a služeb a urychlení rozvoje začínajících firem,“ představuje projekt Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Významnou součástí MIH budou projekty zaměřené na rozvoj automobilového průmyslu. Ten je dlouhodobě nejdůležitější částí českého průmyslu, přímo zaměstnává zhruba 170 tisíc lidí a podílí se téměř desetinou na tvorbě českého HDP. Celé odvětví však bylo pandemií koronaviru velmi citelně zasaženo. Podle dat Sdružení automobilového průmyslu je dosavadní pokles produkce motorových vozidel meziročně zhruba o třetinu nižší. Inovace, nové nápady a technologie mu tak mohou zásadním způsobem pomoci s restartem.

Automobilový průmysl navíc v současné době prochází obdobím zásadních transformací. Ty jsou způsobeny nejen velkým tlakem na změnu technologií pohonů, to znamená mimo jiné rozvoj elektromobility, ale i nástupem přelomových technických inovací, jako je autonomní řízení, či změnou přístupu a chování zákazníků při využívání služeb mobility. Oblíbené jsou v poslední době zejména sdílené služby, jako je například tzv. „car sharing“. Významnou roli sehrává regulace Evropské unie, podle které musí výrobci automobilů mezi lety 2020 až 2030 výrazně snížit emise oxidu uhličitého z nově prodaných vozidel. Odvětví se tak stává čím dál více závislým na odvětvích dalších a postupně se utváří mezisektorové téma mobilita využívající poznatky z oblasti umělé inteligence, digitalizace nebo nových ekonomických modelů.

„Obdobná platforma pro mobilitu, která propojuje soukromý a veřejný sektor a funguje na principu otevřenosti a sdílení informací, je zatím ojedinělá. Podobný projekt mají snad jen Izraelci. Pokud se do roku 2030 chceme stát jedním z globálních center inovací, jak jsme si stanovili v inovační strategii České republiky, je potřeba reagovat na aktuální výzvy a trendy ve světové ekonomice. V (po)koronavirové krizi českého průmyslu bude MIH potřeba ještě více než před ní, neboť pomůže rozvíjet konkurenčně silná technologická řešení budoucnosti,“ říká o projektu Patrik Reichl.

Podpora startupů, zapojení firem a univerzit

Součástí programu MIH jsou tři pilíře, jejichž vzájemné synergie podpoří inovativní myšlenky nejen tuzemských firem všech velikostí, nýbrž pomohou přilákat do České republiky globální nápady a inovace relevantní pro oblast mobility. První pilíř se zaměří na podporu a rozvoj startupů pomocí inkubačních a mentoringových programů, kterých budou moci využít firmy s inovačním potenciálem ve všech fázích vývoje. Služby inkubátoru se navíc budou prolínat s aktivitami dalších podnikatelských inkubátorů, které připravuje agentura CzechInvest. Druhý pilíř cílí na soukromé partnery a otevírá příležitost jejich vzájemné spolupráce. Třetí pilíř se soustředí na sdílení odborného know-how, zapojení akademických institucí a vytvoření znalostní platformy.

Mobility Innovation Hub bude financován ze státních fondů a ze zdrojů partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. Projekt je v přípravné fázi a v současnosti hledá partnery z řad firem i akademického sektoru. Ti, kteří se do něho zapojí v rané fázi, budou mít, vedle přístupu k informacím, možnost ovlivňovat jeho směřování.

 

Zdroj: CzechInvest

redakčně upraveno