facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Tři české vysoké školy založily nový ústav zaměřený na kyberbezpečnost

21. 11. 2020
Tři české vysoké školy založily nový ústav zaměřený na kyberbezpečnost

Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně se dohodly na prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti a založily zapsaný ústav CyberSecurity Hub.

HUB 2

Kromě posílení společných odborných aktivit se nový ústav zaměří také na podporu průmyslu a firemevropskou certifikaci špičkových technologií v oblasti kyberbezpečnosti. Zakládací listinu ústavu podepsali zástupci vysokých škol 18. listopadu 2020.

„Tato unikátní spolupráce tří vysokých škol, které v kyberbezpečnostním výzkumu představují na národní i mezinárodní úrovni špičku, významně posílí postavení a konkurenceschopnost českého výzkumu a vzdělávání i spolupráci s aplikační sférou v oblasti kyberbezpečnosti,“ řekl prorektor Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a IT Radim Polčák.

Nový ústav bude navazovat na společnou činnost svých zakladatelů v Národním centru kompetence pro kyberbezpečnost, kde spolupracují přední české výzkumné instituce a soukromé společnosti. Mezi první aktivity ústavu se zařadí vybudování evropského digitálního inovačního hubu či vytvoření speciální certifikační autority v oblasti kyberbezpečnosti.

„Jako součást sítě evropských hubů pro digitální inovace, European Digital Innovation Hub, hodlá ústav ve spolupráci s partnery podporovat bezpečný rozvoj digitalizace a zavádění inovací v českém průmyslu prostřednictvím vytvoření uceleného systému pro sdílení informací a zkušeností, zpřístupnění know-how, technologií a infrastruktur, vzdělávání a podpory investic,“ uvedl prorektor ČVUT pro informační systém Radek Holý.

Ústav bude také posuzovat shodu nových špičkových technologií s bezpečnostními požadavkyprovádět jejich certifikaci. CyberSecurity Hub se tak stane certifikační autoritou, kontrolovanou nezávislými veřejnými vysokými školami, která bude mít potřebnou akreditaci a bude celý proces certifikací zaštiťovat. Certifikační autorita bude fungovat podle nové evropské právní úpravy, její certifikáty tak budou platit v celém evropském hospodářském prostoru. Díky spolupráci špičkových kapacit třech zúčastněných vysokých škol chce ústav konkurovat certifikačním autoritám z velkých členských států EU.

„Úzká spolupráce s českými firmami v oblasti kyberbezpečnosti povede ke zlepšení užitných vlastností jejich výrobků a služeb, a tím i k posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu v mezinárodním měřítku,“ doplnil děkan Fakulty informačních technologií VUT Pavel Zemčík.

Těchto ambiciózních cílů bude ústav dosahovat prostřednictvím aktivit strategicky řízených správní radou, kterou tvoří zástupci zakládajících institucí a odborné veřejnosti. Spolupracovat bude s externími výzkumnými institucemi, veřejnou správou, soukromými firmami, odbornými sdruženími, oborovými klastry a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

 

Zdroj: ČVUT, VUT a MUNI

redakčně upraveno