facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ve třetí výzvě Technologické inkubace je největší zájem o sektor Tech4Life

2. 1. 2024
Ve třetí výzvě Technologické inkubace je největší zájem o sektor Tech4Life

V pondělí 18. prosince uzavřela agentura CzechInvest příjem žádostí do třetí výzvy projektu Technologická inkubace. Celkem jich bylo podáno 169. V pořadí druhá letošní výzva se poprvé otevřela všem oblastem inovací, a tak na podporu mohly dosáhnout i projekty zaměřené na biotechnologie, pokročilé materiály, zdravotnictví nebo bezpečnostní řešení. CzechInvest má připraveno pro tuto výzvu 124 milionů korun.

„Těší nás, že díky projektu Technologická inkubace můžeme přispět k rozvoji inovačního ekosystému v oblastech klíčových pro českou ekonomiku. Díky tomuto projektu pomáháme budovat partnerství mezi inovačními firmami, investory, výzkumnými organizacemi, státními či regionálními institucemi formou inovačních hubů a podporujeme firmy s vysokým potenciálem růstu. Podporované oblasti jsme v této výzvě rozšířili zejména o tematiku využití pokročilých materiálů a o témata spojená s tzv. "life sciences" a řešení zvyšující resilienci společnosti. Jsme rádi, že o tento nový sektor, který jsme pojmenovali Tech4Life, je obrovský zájem,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu a pověřený ředitel agentury CzechInvest.

Nově otevřený Tech4Life Hub zaměřený na projekty pro zachování a ochranu života zaznamenal 41 přihlášených startupů. Následují projekty z oblasti umělé inteligence s 40 podanými žádostmi. Třetici nejpopulárnějších oblastí pak zakončují kreativní průmysly se 33 žádostmi. Advanced Tech & Materials Hub, další nová oblast otevřená v této výzvě, zaznamenala 12 podaných žádostí. Z pohledu sídla jednotlivých žadatelů je nejpočetněji zastoupena Praha, Jihomoravský kraj a Středočeský kraj.

„Významným milníkem v rámci třetí výzvy pro nás byl jeden tisíc přihlášených projektů v preinkubaci, kterého jsme dosáhli už začátkem prosince. K prolomení této magické hranice přispělo také otevření výzvy dalším sektorům. Těší nás, že je o Technologickou inkubaci tak velký zájem, který vypovídá o vysokém počtu kvalitních inovačních nápadů v Česku,“ říká Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj.

Projekt Technologická inkubace představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. V horizontu pěti let podpoří více než 250 inovativních startupů částkou zhruba 680 milionů korun v sedmi klíčových oblastech. Ty jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost Česka. V příštím roce plánuje projekt Technologická inkubace mimo jiné další propojování aktivit Space Hubu s vesmírným inkubátorem ESA Bic Czech Republic.

Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future.

 

Autor: David Hořínek

Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest