facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšel první Přehled pracovišť transferu technologií v České republice

11. 11. 2016
Vyšel první Přehled pracovišť transferu technologií v České republice

Spolek Transfera vydal vůbec první přehled pracovišť transferu technologií v České republice. Cílem brožury je poskytnout po vzoru dalších evropských zemí přehled o jednotlivých pracovištích, která mají za úkol propojit výzkumnou a aplikační sféru a zvýšit uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

přehled pracovišť

„V první fázi bylo naší snahou nabídnout základní administrativní údaje, kontakty a několik čísel, která se týkají transferových aktivit každé zastoupené instituce. Při veškeré snaze nabídnout ucelený přehled nemůže mít příručka ambici zajistit srovnání výkonu jednotlivých transferových pracovišť, což je dáno organizačním začleněním těchto pracovišť, zaměřením, kompetencemi i různým způsobem zpracování údajů v dané instituci. Čísla a grafy, které v brožuře naleznete, tak představují výkon dané instituce, k němuž pracoviště transferu technologií v různé intenzitě přispívají,“ vysvětluje předsedkyně spolku Transfera.cz Eva Janouškovcová.

Brožura byla v tištěné podobě oficiálně představena na 4. národní konferenci Transferu technologií. Nyní je distribuována elektronicky. „Považujeme brožuru za velmi zdařilý, reálný a důležitý výstup. Věříme, že tato příručka bude jedním z nástrojů, který prostřednictvím základního představení pracovišť pomůže ještě lépe propojit vysokoškolské a výzkumné instituce s firmami či veřejnou správou i jednotlivá pracoviště transferu technologií navzájem,“ dodává Janouškovcová.

Spolek Transfera.cz v nejbližších týdnech zveřejní i anglický překlad brožury, do budoucna by spolek rád vydal i její rozšířenou verzi.

 

Zdroj: Transfera.cz