facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou, nabídky licencí

České vysoké učení technické v Praze v úterý 13. 2. 2018 slavnostně oznámilo spolupráci se společností GE Aviation Czech na výzkumu turbovrtulových motorů, leteckých technologií a zlepšení výuky studentů.

14. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Na konci ledna se v Bruselu uskutečnilo setkání politiků se zástupci vysokých škol a spolků k přeshraniční spolupráci v Evropě regionů. Zastoupena byla i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která představila dosavadní průběh spolupráce s institucemi v Bavorsku.

10. 2. 2018

JCTT

Efektivní výzkum pro potřeby regionu přinese nová vzájemná dohoda, kterou uzavřela Akademie věd ČR (AV ČR) s Jihočeským krajem. Rámcovou smlouvu o spolupráci podepsala ve středu 7. února 2018 předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích.

9. 2. 2018

Akademie věd ČR

Vývoj světově unikátního mikrovlnného plazmového systému umožňujícího za nízkých teplot nanášet vrstvy nanomateriálů na velké plochy i 3D objekty podpořila Technologická agentura ČR z programu ALFA. Na projektu se společně podíleli odborníci společnosti SVCS Process Innovation a výzkumníci z Fyzikálního ústavu AV ČR.

3. 2. 2018

TA ČR

Univerzita v Cambridge má ve světě velice silné postavení. Může se pochlubit, že na ní působilo 96 nositelů Nobelovy ceny. A skvělé jsou i její úspěchy v oblasti komercializace vědy. Pro transfer technologií zřídila věhlasná univerzita dokonce samostatnou a velmi úspěšnou firmu. Měl jsem možnost nahlédnout do její kuchyně. Proto bych se s vámi rád podělil o několik postřehů, které pro tuzemskou akademickou sféru mohou být velmi inspirativní.

25. 1. 2018

Jiří Navrátil

Diagnostice nádorového onemocnění hlasivek z obrazů vysokorychlostního snímání jejich kmitů bude díky české softwarové inovaci napomáhat počítač. Proces určení diagnózy se tak významně zpřesní. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpořila projekt částkou přesahující 13 milionů korun z programu ALFA.

20. 1. 2018

TA ČR

Úspěšná česká biotechnologická firma Contipro se spojila se špičkovými vědci z Univerzity Pardubice při vývoji unikátních krytů ran na bázi kyseliny hyaluronové. Materiál prochází v současné době navazujícím testováním ve firmě Contipro s cílem definovat konkrétní aplikace pro využití ve farmaceutickém průmyslu.

16. 1. 2018

Univerzita Pardubice

Od druhé poloviny roku 2017 se úspěšně rozjíždí spolupráce Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky materiálů AV ČR s firmou NenoVision s. r. o., start-upem Středoevropského technologického institutu CEITEC.

14. 1. 2018

Akademie věd ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pořádá dne 27. února 2018 seminář pro žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 2, výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií.

11. 1. 2018

MŠMT

Spolek Transfera.cz pořádá v roce 2018 sérii vzdělávacích kurzů pro projektové manažery a řídicí pracovníky nejen v oblasti výzkumu a vývoje. Druhý v pořadí se týká způsobů řízení Proof of Concept projektů a koná se 14. 3. 2018 v Praze.

3. 1. 2018

Transfera.cz