facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou, nabídky licencí

Díky nové diagnostické metodě z Univerzity Pardubice mohou pacienti s rakovinou slinivky břišní na celém světě získat větší šanci na včasné zachycení nemoci a lepší prognózu její léčby. Český biotechnologický inkubátor i&i Prague poskytl vědeckému týmu první investici na rozvoj projektu s cílem uvedení produktu na trh do několika let.

21. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Dceřiné společnosti Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s. r. o. se podařilo úspěšně prodat americké společnosti Svenox Pharmaceuticals LLC vynález, který pochází z kolektivu profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

14. 12. 2018

Univerzita Karlova

Program dotační podpory „Partnerství znalostního transferu“ Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) umožňuje firmám využít know-how odborníků z vědeckých pracovišť na aplikaci výsledků výzkumu do výroby. Příkladem je spolupráce firmy NAFIGATE Corporation a Vysokého učení technického (VUT) v Brně.

18. 11. 2018

API

Výzkumné instituce zveřejňují nejrůznější katalogy a databáze, v nichž nabízejí výzkumnou spolupráci. Nově jednu takovou vytvořilo Centrum pro inovace a technologický transfer, které působí při technické univerzitě ve Štětíně (ZUT) v Polsku. Nabízí možnost nalézt partnera pro spolupráci ve vědě a inovacích v regionu Západní Pomořansko.

17. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Akademie věd ČR pořádá dne 21. listopadu 2018 ve spolupráci s tchajwanským Industrial Technology Research Institute (ITRI) ve Vile Lanna seminář zaměřený na spolupráci s průmyslem, transfer technologií, komercializaci a ochranu duševního vlastnictví.

12. 11. 2018

Akademie věd ČR

Transfera.cz zve na další ze série odborných seminářů. Kurz „Oceňování technologií pro vyjednávání s investorem“ vedený dr. Jaromírem Zahrádkou ze společnosti i&i Prague se koná 28. 11. 2018 v budově TA ČR.

6. 11. 2018

Transfera.cz

Předchozí článek shrnoval základní možnosti, které má vysoká škola v České republice při volbě systému pro transfer znalostí a technologií. Tento příspěvek mapuje systémy, které je možné vidět v zahraničí. Jaký systém transferu znalostí a technologií využívají přední evropské vysoké školy?

25. 10. 2018

Otomar Sláma

Vysoká škola nemá za úkol jen vzdělávat, ale také bádat a v neposlední řadě výsledky výzkumu a vývoje přenést do praktického života, kde mohou pozitivně ovlivňovat společnost jako celek. Jaké možnosti má vysoká škola ve věci nastavení transferu znalostí a technologií?

21. 10. 2018

Otomar Sláma

Týmy předních českých a izraelských vědců budou spolupracovat na několika výzkumných projektech v oblasti vývoje nových léčiv s potenciálem budoucího využití jeho výsledků zejména při léčbě rakoviny. Toto jsou hlavní závěry nedávného setkání mezi českou delegací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, vedené jejím ředitelem Zdeňkem Hostomským a zástupcem ředitele pro strategický rozvoj Martinem Fuskem, a vedoucími výzkumných skupin z prestižního Weizmannova institutu věd v izraelském městě Rechovot.

10. 10. 2018

Delana Mikolášová

Zhruba před necelým rokem inicioval Moravskoslezský automobilový klastr (MAK) vznik Centra kolaborativní robotiky. MAK tak reagoval na opakující se problém nedostatku pracovníků a náročnosti některých výrobních operací, které řeší firmy napříč všemi odvětvími.

22. 9. 2018

MSIC