facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ústav přístrojové techniky podepsal memorandum s jordánskou univerzitou Mu´tah

24. 1. 2019
Ústav přístrojové techniky podepsal memorandum s jordánskou univerzitou Mu´tah

V prosinci loňského roku bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci mezi Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR a jordánskou univerzitou Mu’tah. Brněnští vědci také pro jordánské partnery vyvinuli nový přístroj.

„Spolupráce byla zahájena již v srpnu 2018, kdy profesor fyzik Marwan S. Mousa navštívil ÚPT AV ČR v Brně a formou veřejné přednášky představil svoji vědeckou práci, která souvisí především s vývojem kompozitních autoemisních katod pro elektronovou mikroskopii,“ uvedl Alexandr Knápek z Ústavu přístrojové techniky.

„V rámci spolupráce obou vědců vyvinulo brněnské pracoviště pro jordánskou univerzitu speciální přístroj určený pro formování hrotů autoemisních katod, který bude dále používán při vědecké spolupráci na poli výzkumu studené autoemise elektronů, ale také při výuce magisterských studentů,“ objasnil Knápek poté, co prototyp tohoto přístroje do Jordánska osobně přivezl. „Právě zájem o hlubší spolupráci na poli vzdělávání a výměny studentů zazněl z úst viceprezidenta univerzity prof. Nidala Hawamdeha, který oba vědce přijal,“ dodal Knápek.

Jeho návštěvu považuje jordánská strana za důkaz toho, že akademická spolupráce je oběma stranami míněna vážně. Profesor Mousa memorandum označil za most k posílení vzájemných vztahů v blízké budoucnosti.

 

Autoři: Pavla Schieblová a Milan Pohl

Zdroj: Akademie věd ČR