facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

České vysoké školy získají podporu z výzvy Evropských univerzit

30. 7. 2022
České vysoké školy získají podporu z výzvy Evropských univerzit

Ve výzvě 2022 uspělo šestnáct již existujících a čtyři nové aliance evropských univerzit. Z České republiky jsou aktuálně do sítě Evropských univerzit zapojeny čtyři vysoké školy, přičemž Univerzita Karlova a Masarykova univerzita jsou součástí šestnáctky stávajících aliancí, která získala ve výzvě 2022 finanční podporu.

Univerzita Karlova je v alianci 4EU+ (v letošní výzvě s názvem 1CORE) společně s vysokoškolskými institucemi z Německa, Dánska, Itálie, Francie a Polska. Masarykova univerzita je zapojena do aliance EDUC společně s univerzitami ze Španělska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa a Norska.

V síti působí také Univerzita Palackého v Olomouci (aliance Aurora) a České vysoké učení technické v Praze (aliance EuroTeQ). Aliance dvou posledně zmíněných univerzit uspěly ve výzvě 2020 a budou mít možnost požádat o pokračování v následujících výzvách.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy finančně podporuje úspěšné české univerzity ve formě příspěvku ve výši 75 % z jejich podílu na kofinancování projektů. „Současná situace ve světě nás utvrzuje v tom, jak důležité je budovat a rozvíjet mezinárodní spolupráci. Iniciativa Evropských univerzit je skvělým způsobem, jak mohou vysoké školy rozvíjet své výsledky nejen v oblasti učení, výzkumu a inovací, ale i ve své společenské roli, díky které významně přispívají k rozvoji měst a regionů a podporují občanskou angažovanost. Velmi si tak vážím zájmu českých univerzit se do této iniciativy zapojit a oceňuji velký kus práce, který odvádějí, aby v ní byly úspěšné. Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě gratuluji,“ říká Radka Wildová, náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.

V rámci sítě Evropských univerzit vnikají od roku 2019 aliance univerzit napříč Evropou, díky kterým mohou vysoké školy rozvíjet strategická partnerství, zintenzivňovat vzájemnou výměnu studentů a posilovat konkurenceschopnost v globálním vzdělávacím prostoru. Letos žádalo o finanční podporu 52 aliancí. Celkový rozpočet přitom činil 272 miliónů eur.

V tematickém okruhu Zintenzivnění předchozí mezinárodní spolupráce mezi institucemi uspělo šestnáct stávajících aliancí, do kterých vstoupilo přes třicet nových vysokých škol. V druhém okruhu Rozvoj nové mezinárodní spolupráce mezi institucemi získaly podporu čtyři nové aliance. Každá z aliancí obdrží rozpočet v maximální výši 14,4 milionů eur na 4 roky, což představuje výrazné navýšení oproti předchozím výzvám, kde maximální výše grantu činila 5 milionů eur na tři roky.

V síti nyní existuje celkem 44 aliancí Evropských univerzit, do kterých je zapojeno 340 vysokoškolských institucí z 31 zemí. V letošní výzvě bylo možné do aliancí zapojit také přidružené partnery ze zemí Boloňského procesu (například z Ukrajiny, Švýcarska či Spojeného království). Celkově plánují aliance spolupracovat s téměř 1300 partnery z různých oblastí a zemí. Do poloviny roku 2024 Evropská komise plánuje podpořit 60 aliancí složených z více než 500 vysokoškolských institucí.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy