facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovací a jejich přínos Euroregionu

29. 11. 2016
Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovací a jejich přínos Euroregionu

Dne 24. listopadu se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) konala přeshraniční odborná konference s názvem „Aktuální schválené vysokoškolské projekty v oblasti výzkumu a inovací v Euroregionu“.

Na konferenci bylo představeno 6 velkých přeshraničních projektů, které byly podpořeny v první vypsané výzvě v programu Přeshraniční územní spolupráce Česká republika - Bavorsko. Konference se účastnili kromě členů Euroregia také zástupci zainteresovaných příhraničních obcí, vysokých škol a podnikatelské sféry.

Úvodní slovo pronesl rektor JU Tomáš Machula a prorektor pro výzkum a vývoj JU Tomáš Polívka, který představil univerzitu z pohledu excelentních výsledků ve VaV a uvedl nejzajímavější příklady základního a aplikovaného výzkumu.

Jihočeská univerzita participuje na dvou zajímavých projektech, které byly představeny samotnými realizátory.

Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií JU představila projekt Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska, ve kterém je projektovým partnerem Univerzita v Pasově. Projekt má za cíl vytvořit přeshraniční centrum transferu znalostí a technologií (WTT) mezi vědeckovýzkumnou a komerční sférou malých a středních podniků (MSP) a zlepšit tak spolupráci a přispět k lepší inovační schopnosti MSP v přeshraničním regionu.

Druhým zajímavým projektem je MatemaTech – matematickou cestou k technice, představený Markusem Hohenwarterem z Univerzity Johanna Keplera v Linci, který je realizován ve spolupráci s JU a Jihočeskou hospodářskou komorou. Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků základních a středních škol o studium technických a přírodovědných oborů na středních a vysokých školách.

 

Zdroj:

jcttju pozitiv