facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bylo uzavřeno memorandum o spolupráci na rozvoji umělé inteligence

17. 1. 2019
Bylo uzavřeno memorandum o spolupráci na rozvoji umělé inteligence

Memorandum uzavřela Platforma pro umělou inteligenci Svazu průmyslu s Úřadem vlády a Ministerstvem průmyslu a obchodu ve středu 16. ledna 2019. Platforma se bude aktivně podílet na přípravě a naplňování národní strategie pro rozvoj umělé inteligence. Česko ji má zpracovat do poloviny letošního roku.

Umělá inteligence je klíčovým nástrojem pro rozvoj českého byznysu, zvyšování jeho konkurenceschopnosti a pro růst přidané hodnoty tuzemských výrobků a služeb. Specializovaná umělá inteligence už dnes pomáhá překládat texty, hledat nejrychlejší cesty do zvolené destinace nebo umožňuje lékařům přesněji diagnostikovat nemoci. Firmám dokáže ušetřit peníze a zlepšovat využívání výrobních kapacit díky včasnému odhalování poruch výrobních zařízení.

„Dnešním podpisem Memoranda prohlubujeme dlouhodobou a úspěšnou spolupráci v oblasti digitální ekonomiky, jednotného digitálního trhu a nových technologií, kterou se nám společně se zástupci státní správy podařilo v minulých letech navázat. Podpis Memoranda považuji za ocenění práce svazové Platformy pro umělou inteligenci, která je v této oblasti již delší dobu aktivní. Zaměříme se zejména na návrhy týkající se regulace umělé inteligence, na otázky spojené s etikou, vzděláváním, či přístupu k datovým zdrojům. Budeme se věnovat, i přípravě podniků a pracovní síly na využívání AI. Ve všech jmenovaných oblastech může Platforma poskytnout užitečné know how,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SPCR podpis AI3

Memorandum navazuje na klíčové dokumenty Evropské unie, zejména na Sdělení Evropské komise “Umělá inteligence pro Evropu” z dubna 2018 a na Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence z prosince 2018, kde Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU popsala osm základních priorit pro aktivity v oblasti umělé inteligence.

Klíčovou oblastí pro spolupráci bude příprava národní strategie ČR k umělé inteligenci

„Jednou ze zásadních částí strategie k umělé inteligenci je i oblast investic a výzkumu a vývoje, je proto nezbytně nutné vést širokou diskusi se všemi subjekty v ČR a zaměřit se právě na podporu a rozvoj center excelence. Předvídá to koncepce Digitální ekonomika a společnost, která je součástí programu Digitální Česko,“ dodává náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro technologie 4.0 Petr Očko.

„Potřebujeme rychlou a koordinovanou výměnu informací, abychom mohli efektivně naplnit jednotlivé cíle programu Digitální Česko a aby se Česká republika stala lídrem v provádění umělé inteligence na evropské a mezinárodní úrovni,“ dodává Vladimír Dzurilla, zmocněnec pro IT a digitalizaci.

Evropská unie by měla podle Evropské komise v příštím desetiletí na rozvoj umělé inteligence dávat z veřejných a soukromých zdrojů 20 miliard eur ročně. Cílem je, aby se Evropa zařadila jako lídr v oblasti umělé inteligence po bok Spojených států a Číny. Národní strategie pro umělou inteligenci mají vytvořit základ pro koordinovanou celoevropskou spolupráci.

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

 


Nedávno jsme také informovali o odborné studii s názvem Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice, kterou si nechal zpracovat Úřad vlády ČR. Na její tvorbě se podíleli odborníci z Technologického centra AV ČR, Českého vysokého učení technického v Praze a Ústavu státu a práva AV ČR.