facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ČAD usiluje o zlepšení podmínek doktorandů během pandemie

28. 12. 2020
ČAD usiluje o zlepšení podmínek doktorandů během pandemie

Před koncem roku Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) přináší shrnutí své činnosti. Během nelehkého roku 2020 členové ČAD usilovali o zlepšení podmínek doktorandek a doktorandů v době pandemie, pomohli prosadit hlas doktorských studentek a studentů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také zvolili nové předsednictvo.

alexis brown omeaHbEFlN4 unsplash

České konferenci rektorů (ČKR) a Radě vysokých škol (RVŠ) jsme během nouzového stavu adresovali dva otevřené dopisy. V prvním ze 14. října jsme vyzvali představitele vysokých škol, aby se na doktorandky a doktorandy nahlíželo jako na začínající vědecké pracovníky při zavádění protipandemických opatření, jako je například uzavření budov vysokých škol pro studenty. Pracovní náplň studentů doktorských oborů je z velké části totožná s prací vědeckých pracovníků, a proto by jim neměly být kladeny z hlediska jejich výzkumu větší překážky, než současná situace přináší ostatním akademickým pracovníkům. Druhým dopisem ze 3. prosince jsme apelovali na revizi individuálních studijních plánů doktorandů, na zvýšení informovanosti studujících a na to, aby měli studující v cizojazyčných programech přístup ke stejným formám podpory, tj. stipendií, jako ti zapsaní v programech v českém jazyce. Znění dopisů naleznete zdezde.

Vývoj situace budeme pozorně sledovat i nadále. Současně se snažíme reagovat na podněty od vás, v nichž nás upozorňujete na různé dopady současné situace na vaše studium. Ocitnete-li se v nelehké situaci i vy, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na Facebook a pokusíme se vám pomoci.

Kromě toho také pomáháme prosazovat hlas doktorandů na FSV UK. V úzké spolupráci s ČAD byl na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy založen doktorandský spolek. Jeho vznik, podpořený i vedením fakulty, má směřovat k většímu zapojení doktorandek a doktorandů do dění na fakultě a usnadnit komunikaci nejen mezi samotnými studujícími, ale také napříč jednotlivými instituty a úrovněmi fakulty. Díky této iniciativě se nám již podařilo pomoci jedné doktorandce s řešením její komplikované studijní situace a zorganizovat seminář k tématu vědeckého psaní a publikování. Další plánované akce budou avizovány na spolkovém facebooku.

Akce s naší účastí

Náš místopředseda Jakub Šindelář představil ČAD na Letní škole Masarykovy univerzity pro doktorandy a také prostřednictvím online semináře, který organizovala pro zájemce o doktorát Univerzita Karlova. Zúčastnili jsme se i konference Dny vzdělávací činnosti vysokých škol, kterou pravidelně organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V panelové diskuzi jsme debatovali o kvalitě a efektivitě doktorského studia, jak ji popisuje nový Strategický záměr ministerstva na nadcházející roky.

Platforma pro profesní rozvoj začínajících vědkyň a vědců

Researchers Like Me je nově vzniklá mezinárodní komunita začínajících vědkyň a vědců, díky níž můžete být rychle v obraze o možnostech profesního rozvoje, situaci na trhu práce pro absolventy Ph. D. a získávat konkrétní tipy, jak zlepšovat a rozšiřovat své dovednosti. Otázce kariérního rozvoje se věnuje portál Researcher Identity Development, kde je shromážděno velké množství materiálů k tomuto tématu.

 

Zdroj: ČAD

redakčně upraveno