facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Centrum HiLASE získalo ocenění Vizionáři 2021

17. 12. 2021
Centrum HiLASE získalo ocenění Vizionáři 2021

Centrum HiLASE (Fyzikální ústav AV ČR) je hrdým nositelem ocenění Vizionáři 2021, které uděluje nevládní sdružení na podporu českého inovačního podnikání CzechInno. Cílem projektu Vizionáři je oceňovat přední české firmy, podnikatele, organizace a konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb.

1 35

Fyzikální ústav AV ČR byl oceněn právě za aktivity jím zřízeného Centra HiLASE a jeho Pulzní laser pro medicínské, průmyslové a vesmírné aplikace (který je aktuálně nejvýkonnějším laserem světa) a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos pro medicínu a průmysl.

Laser vyvíjený Centrem HiLASE je využitelný v chirurgii, litotrypsii (terapii využívající tlakové rázové vlny), pro průmyslové obrábění organických materiálů či bezpečnostní aplikace, ale také pro vesmírnou komunikaci nebo likvidaci vesmírného smetí. Poděkování za jeho vývoj patří našim kolegům Martinu Smržovi, Jaroslavu Huynhovi, Jitce Černohorské, Janu Cvrčkovi a Michaelu Písaříkovi.

Pracovní vlnová délka laseru je 2.1 μm, délka pulsu << 100 ps. Novost řešení spočívá v použití tenkého krystalu Ho:YAG dosahující vysoké účinnosti konverze kontinuálního čerpání Tm vláknovým laserem do ultrakrátkých pulzů.

Technologie výroby tenkých disků je velmi náročná a vyžaduje široké mezioborové znalosti vědeckého týmu, vedle Centra HiLASE jí disponuje jen několik laboratoří na světě. Centrum HiLASE navíc pro tyto účely vyrábí vlastní kontinuálně emitující budicí lasery, které mají excelentní výstupní svazek o M2 blízké 1 (aprx. 1.3) a řádově vyšší jas W/m2 než diodové lasery. Výsledný laser je díky tomu vysoce účinný a přitom jsou redukovány náklady na jeho výrobu.

Centrum HiLASE v současné době aplikuje znalosti vzešlé z projektu i na další typy diskových laserů a intenzivně se zabývá výzkumem aplikací a komercializaci diskových laserů. Výroba tenkých disků novým typem technologie přímého sesátí je na velmi dobré cestě k patentování. Ho:YAG laser bude implementován i do stanice pro měření prahu poškození optických vrstev, která poskytuje v Centru HiLASE služby výrobcům optiky. Předpokládáme, že vyvinutá tenkodisková technologie do budoucna přinese konkurenční výhodu a zisky i lokálnímu průmyslu, ať už uživatelům, nebo výrobcům komponent.

Na projektu se dále podílela korejská firma Axel, která vypěstovala Ho:YAG monokrystaly a připravila leštěné disky a HR/AR vrstvy pro hlavní zesilovač. Firma Profiber se podílela na optimalizaci vláknových částí a diagnostice laserů ve střední infračervené oblasti.

Odborná porota vybrala letos pošesté i Osobnost projektu Vizionáři, stal se jí Tomáš Mocek (rozhovor s ním čtěte zde) vedoucí Centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, a to za svůj dlouhodobý přínos v oblasti propojování aplikovaného výzkumu v oboru laserových technologií s potřebami praxe.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: HiLASE

redakčně upraveno