facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cenu Rudolfa Lukeše získal chemik Radek Cibulka z VŠCHT Praha

12. 11. 2022
Cenu Rudolfa Lukeše získal chemik Radek Cibulka z VŠCHT Praha

Cenu uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru organické chemie publikovaných v posledních pěti letech v prestižních mezinárodních časopisech. Oceněný chemik, který se věnuje výzkumu flavinů, derivátů vitaminu B2, jako katalyzátorů organických reakcí, převzal cenu 11. listopadu 2022.

cibulka radek 2022 05

„Navrhujeme nové flavinové deriváty, které používáme k zefektivnění chemických přeměn v organické syntéze. Vyvinuli jsme několik nových metod, které jsou založené právě na ,na míru šitých´ katalyzátorech se strukturou inspirovanou přírodními flaviny a jejich excitaci viditelným světlem,“ vysvětluje Radek Cibulka význam své práce pro organickou chemii.

Organická syntéza, které se ve svém výzkumu věnuje letošní laureát Ceny Rudolfa Lukeše, představuje významný nástroj umožňující z dostupných surovin připravit užitečné látky jako léčiva, materiály nebo čisticí a kosmetické prostředky. „Metod, které přeměňují jednu látku v druhou, existuje celá řada. Často však mají nízkou účinnost či využívají drahá nebo nebezpečná činidla. V naší laboratoři se inspirujeme činností některých enzymů, zejména těch obsahujících flaviny,“ říká Radek Cibulka. „Navrhujeme nové flavinové deriváty, které používáme k zefektivnění chemických přeměn v organické syntéze. Ty pak používáme v reakcích analogickým těm, které flaviny umožňují v přírodě. Některým flavinovým derivátům však umíme nalézt úplně novou funkci,“ vysvětluje oceněný vědec.

Výzkumná skupina Radka Cibulky na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) vyvinula již několik nových metod pro efektivní přeměnu organických látek založených na „na míru šitých“ katalyzátorech se strukturou inspirovanou přírodními flaviny.

Důležitou vlastností těchto látek je přitom jejich schopnost absorbovat světlo ve viditelné oblasti. „Flaviny při ozařování přechází do excitovaného stavu a stávají se reaktivnějšími. Toho se dá využít k návrhu ještě účinnějších chemických přeměn nebo k přeměnám, které bez světla vůbec možné nejsou,“ říká Radek Cibulka. „Prokázali jsme, že flaviny jsou vysoce univerzální. Mohou se podílet na fotochemických přeměnách, ke kterým dochází různými mechanismy. Navíc excitované flaviny lze použít jak jako silná redukční, tak i oxidační činidla, a patří tím mezi výjimečné fotokatalyzátory,“ doplňuje čerstvý laureát.

cibulka radek 2022 06

Cenu Rudolfa Lukeše spojenou s osobní prémií 100 000 Kč od Nadace Experientia převzal Radek Cibulka 11. listopadu na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2022.

Vítěze ceny vybrala jako každý rok nezávislá mezinárodní komise složená z excelentních světových chemiků: „Výzkum prof. Cibulky v oblasti flavinové fotochemie a organokatalýzy vyústil v atraktivní syntetické aplikace. Jeho výzkumné publikace jsou mezinárodně uznávané a poskytují mechanistický pohled na roli flavinů v katalýze,“ zdůvodnila ocenění Radka Cibulky mezinárodní komise.

„Ocenění si nesmírně vážím. Uvědomuji si, že v oblasti organické chemie je v České republice velká konkurence, a vidím, jaké osobnosti české chemie přede mnou cenu získaly. Ocenění si vážím rovněž kvůli osobě Rudolfa Lukeše, který se významně podílel na formování Ústavu organické chemie na VŠCHT Praha, tedy místě, kde působím. V neposlední řadě mám z ceny radost za všechny své studenty a kolegy. Vědecká práce je kolektivní dílo a bez příspěvku každého z nich bychom tak zajímavých výsledků nikdy nedosáhli,“ říká Radek Cibulka.

Podívejte se také na video, které představuje aktuální výzkum Radka Cibulky:

 

Zdroj: Nadace Experientia


Radek Cibulka získal doktorát z organické chemie na VŠCHT Praha, následně absolvoval postdoktorskou stáž u prof. Burkharda Königa na Univerzitě v Regensburgu. Dnes působí na VŠCHT Praha, kde vede Ústav organické chemie a zároveň je předsedou Akademického senátu. Výzkumná skupina Radka Cibulky na VŠCHT se zabývá organickou katalýzou a fotokatalýzou. Radek Cibulka získal v minulosti řadu vědeckých ocenění: například Cenu Alfreda Badera či Cenu Sigma Aldrich. V roce 2020/2021 získal nejvyšší ocenění asociace Chemistry Europe Fellow Class, kterým asociace zvýrazňuje práci výjimečných evropských vědců. Více o jeho výzkumné skupině najdete zde.