facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2017

10. 4. 2018
Ceny Nakladatelství Academia za rok 2017

Dne 9. dubna 2018 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 10. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 6. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia.

 

Ceny Nakladatelství Academia

Celkem bylo do letošního ročníku přihlášeno 56 publikací, v rámci jednotlivých kategorií ocenila osmičlenná odborná porota v čele s Prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc., FEng., dr. h. c., tyto tituly:

V kategorii původní vědecká nebo populárně naučná práce zvítězila publikace Jana Bažanta Perseus & Medusa. V kategorii překlad vědecké nebo populárně naučné práce zvítězil Jiří A. Čepelák s překladem díla Bohuslava Balbína Rozmanitosti z historie Království českého.V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota publikaci Dalibora Prixe a kolektivu autorů Umělecké památky Prahy, Velká Praha, M-Ž. Cenu za výtvarné zpracování publikace si odnesl Jan Franta za titul Miroslava Vernera Abúsír.

Cena poroty byla udělena publikaci „Žiji se svou minulostí“ vydané nakladatelstvím OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR. Nejprodávanější knihou roku 2017 z produkce Nakladatelství Academia je knižní rozhovor s Jiřím Drahošem Věda života.

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, který získal od porotců v rámci všech kategorií nejvíce hlasů, byla vyhlášena publikace Rozmanitosti z historie Království českého, za kterou byli oceněni překladatel Jiří A. Čepelák a editor Stanislav Komárek. Křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka Jana Exnara předala oceněným předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová.

Studentská soutěž

V 6. ročníku Studentské soutěže měla odborná porota možnost vybrat vítěze tradičně ve třech kategoriích. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 36 diplomových prací, které hodnotila šestnáctičlenná odborná porota. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

Vítězem kategorie Humanitní a společenské vědy se stal Adam Strašák s prací Urážka císaře a prezidenta – kontinuita a diskontinuita kulturních stereotypů. V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězil Matouš Čihák s prací Ověření produkce sekundárních metabolitů v průběhu germinace Streptomyces coelicolor. Kategorii Vědy o neživé přírodě vyhrál Jakub Harsa s prací Současný stav křídových příbojových lokalit v okolí Kutné Hory se zaměřením na společenstva měkkýšů a jejich význam v ochraně přírody.

 

Autor: Nakladatelství Academia