facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česká konference rektorů a Asociace výzkumných univerzit ČR mají nové vedení

3. 8. 2023
Česká konference rektorů a Asociace výzkumných univerzit ČR mají nové vedení

Začátkem srpna 2023 se změnilo vedení České konference rektorů a Asociace výzkumných univerzit ČR. Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková nahradila ve funkci rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše, který se nově ujal postu předsedy Asociace výzkumných univerzit. Nahradil ve funkci rektora Vysokého učení technického v Praze Vojtěcha Petráčka.

Nové vedení České konference rektorů

Česká konference rektorů (ČKR) bude pod vedení Mileny Králíčkové pokračovat v jednání se státními i veřejnými úřady, podporovat vzdělávání a špičkovou vědu a výzkum a posouvání jejich výsledků směrem k široké veřejnosti. Současnou výzvou bude pro vysoké školy také rostoucí demografická křivka osmnáctiletých a devatenáctiletých, jejíž růst se předpokládá až do roku 2028. 

„Přebírám vedení ČKR ve složitém období ekonomické i bezpečnostní krize. Věřím, že české vládní špičky vnímají situaci stejně jako my – rektorky a rektoři – a nedovolí, aby se Česká republika se svým přístupem a podporou univerzit propadala pod úroveň nastavenou v ekonomicky vyspělých zemích OECD. Je potřeba, aby se podíl financování českých vysokých škol opět dostal minimálně na úroveň 0,60 % HDP a podpora vědy a výzkumu minimálně na 0,54 % HDP. Jinak nám budou do zahraničí v daleko větší míře odcházet talenty, a to nejen kvalitní akademici a akademičky a špičkoví vědci a vědkyně, ale mnohdy i ti nejlepší studenti a studentky. Pro budoucnost naší země si musíme zajistit prostor nejen k výchově nových generací absolventek a absolventů, kteří v naší zemi zůstanou, protože tu budou mít dobré podmínky, ale také pro dobré vědce a vědkyně, kteří nám přinesou zlepšení v mnoha ohledech našich budoucích životů. Usilujme společně o zdravou znalostní ekonomiku, pro jejíž fungování je kvalitní mezinárodně konkurenceschopné vysoké školství nezbytnou podmínkou. Právě nyní nesmí české vysoké školství ztrácet dech,“ uvedla k zahájení svého předsednictví v ČKR rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Nové vedení Asociace výzkumných univerzit

Asociace výzkumných univerzit ČR (AVUni) má podobně jako ČKR od 1. srpna nové vedení. Předsedou asociace se stal rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který nahradil ve funkci Vojtěcha Petráčka, rektora Českého vysokého učení technického v Praze.

Asociace výzkumných univerzit vznikla v roce 2019 a nyní ji tvoří celkem šest institucí pokrývajících všechny oblasti univerzitního vzdělávání, humanitní, společensko-vědní, přírodovědné i technické. Jejími členy jsou vedle Masarykovy univerzity Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeVysoké učení technické v Brně.

„V naší zemi se nachází zhruba 60 různých vysokých škol, ale více než polovina všech vysokoškoláků studuje pouze na těchto šesti školách. AVUni je tedy páteří vysokoškolského vzdělávání a vědy a výzkumu u nás, současně také silnou názorovou platformou s ambicemi koordinovat své kroky a potenciál tak, aby se tuzemské vysoké školství vyrovnalo těm nejlepším univerzitám na světě,“ uvedl Martin Bareš krátce po svém zvolení do čela asociace, která dle aktuálního vydání mezinárodního srovnávacího žebříčku QS World University Rankings sdružuje šest nejkvalitnějších univerzit v České republice.

„Jsem přesvědčen, že máme co nabídnout, jasně to dokazují data. Naše členské školy získaly všechny ERC granty, které byly českým veřejným vysokým školám v letech 2017–2021 přiznány, a jsme také držiteli naprosté většiny všech dalších zahraničních prestižních grantů (např. MSCA, Teaming atd.). Na AVUni působí 70 % všech doktorandů v celé České republice a většina zahraničních studentů, rovněž se podílí na většině indexovaných publikací na Web of Science. S tímto výkonem, kvalitou a know-how bychom se chtěli podílet na nastavování principů a pravidel vysokoškolských politik, např. společných kritérií pro habilitační a profesorská řízení, financování výzkumných infrastruktur a dalších,“ dodal rektor Masarykovy univerzity, jenž v posledních dvou letech předsedal České konferenci rektorů.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Univerzita Karlova, ČVUT, Masarykova univerzita