facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko stanovilo tři cíle v oblasti umělé inteligence

3. 9. 2019
Česko stanovilo tři cíle v oblasti umělé inteligence

Pro Českou republiku je v souvislosti s rozvojem umělé inteligence klíčové zajistit bezpečnou společnost, zjednodušit lidem život a získat Evropské centrum excelence. Právě to jsou tři nové národní priority pro tuto oblast. Vytvořena byla také interaktivní mapa umělé inteligence.

MPO AI

Zájmem a snahou České republiky, od Ministerstva průmyslu a obchodu přes vysoké školy až po podnikatelský sektor, je umělou inteligenci maximálně podporovat zejména s ohledem na potřeby obyvatel. Proto byla nedávno podepsána memoranda o spolupráci se špičkovými výzkumnými týmy z Českého vysokého učení technického v Praze, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Hlavní cíle v oblasti umělé inteligence

Česká republika si v oblasti umělé inteligence stanovila tři hlavní cíle:

Zajistit bezpečnou společnost: V rámci prvního bodu má umělá inteligence pomáhat například s bezpečností provozu samořiditelných aut nebo na velkých sportovních akcích. Jde i o protiteroristická opatření a samozřejmě i o bezpečnost počítačových systémů, které dnes řídí vše od dodávky vody, tepla, až po přístroje na JIP v nemocnicích.

Zjednodušit lidem život: AI se uplatňuje například ve zdravotnictví. Lékařům pomáhá lépe číst rentgenové snímky. Uplatnění nachází i ve školství, kde může odbourat administrativu a učitelé tak získají víc času věnovat se žákům. V dopravě pak (semi)autonomní auta/autobusy/vlaky umožní rychlejší, plynulejší, a hlavně bezpečnější provoz.

Získat Evropské centrum excelence: Umělá inteligence je jednou z hlavních priorit Evropské komise pro období 2021-2027. Prvním krokem je vybudování čtyř sítí výzkumných Evropských center excelence financovaných z EU a následný rozvoj celého AI ekosystému. V Centru excelence budou pracovat nejlepší vědci a bude možné lákat ty nejvýraznější talenty ze zahraničí. Na přípravě Centra excelence se s MPO podílejí ČVUT, MFF UK, MU a další spolupracující pracoviště VUT a VŠB-TUO. Mělo by vzniknut špičkové pracoviště spolupracující se zahraničními výzkumnými centry a institucemi v Německu, Francii, USA či Izraeli, ale také s firmami.

Do výzkumu AI je v ČR aktuálně zapojeno cca 1 000 odborníků, domluvena je participace týmů ze tří desítek prestižních zahraničních univerzit. Vybudování Centra excelence je mimo jiné jedním z cílů vládní strategie Digitální Česko a ČR se chystá přihlásit do výzvy z evropského programu Horizon 2020 (chystaný program Digital Europe: 9 mld. eur), z níž by mohl být projekt financován.

Přípravu projektu Evropského centra excelence koordinuje České vysoké učení technické v Praze. „Projekt Umělá inteligence pro bezpečnou společnost má za cíl propojit špičková výzkumná centra do sítě koordinované z Prahy. Je to první a zásadní krok, základ pro vybudování Evropského centra excelence,” říká rektor ČVUT Vojtěch Petráček, který vede přípravu projektu.

„Evropské centrum excelence je skvělá možnost, jak se naši špičkoví absolventi i odborní pracovníci mohou zapojit do výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence. Bereme to jako příležitosti, ale také jako větší motivaci pro další práci,“ říká proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Ladislav Skrbek.

Mapa umělé inteligence

Ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest, Platformy AI Svazu průmyslu a dopravy ČR a iniciativou AICZECHIA vznikla Mapa umělé inteligence. Interaktivní webová aplikace znázorňuje subjekty ze soukromého sektoru i akademické sféry a další instituce, které se v České republice zabývají aktivitami souvisejícími s umělou inteligencí. Měla by být průběžně aktualizována.

„Aby bylo jasné, jak si Česká republika v oblasti AI stojí, zveřejnili jsme na webu MPO mapu umělé inteligence,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „A danou oblast podporujeme také finančně, dotace se dají čerpat například z programu Trend, který má alokaci 10 mld. Kč nebo programu The Country For The Future, kde malé a střední podniky budou mít k dispozici téměř 2 mld. Kč na témata spojená s digitalizací včetně umělé inteligence. I díky tomu chceme lidem v Česku i v celé Evropě ukázat, že umělá inteligence může mimořádně přispět k zajištění bezpečnosti každého z nás.“

 

Autor: Vědavýzkum (SA)

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu