facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další české instituce se pyšní titulem HR Award

18. 3. 2021
Další české instituce se pyšní titulem HR Award

Mezinárodní ocenění v oblasti řízení lidských zdrojů HR Excellent in Research získaly v letošním roce zatím další dvě české instituce. Včetně nováčků, Vysokého učení technického v Brně a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, tak seznam českých držitelů čítá již 27 institucí.

HR Award

 

Ocenění, které uděluje Evropská komise, stvrzuje závazek výzkumných institucí posilovat péči o rozvoj a zlepšování podmínek v oblasti řízení lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Již od roku 2018 tak Evropská komise zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců. Oceněná instituce garantuje potenciálním zaměstnancům profesionální, přátelské a na etice i transparentnosti založené pracovní prostředí. HR Award jí tak může výrazně pomoci při získávání zahraničních expertů, zajistit lepší propojení s organizacemi na mezinárodní úrovni i náskok při žádostech o některé granty.

„HR Award znamená propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, zvýšení mezinárodní viditelnosti univerzity a mimo jiné také bonifikaci při hodnocení výzkumných projektů, již nyní například v programech Technologické agentury ČR, operačních programech MŠMT, rámcových programech Evropské unie a v dalších,“ naznačil výhody nově získaného ocenění kvestor VUT Ladislav Janíček, který proces získání HR Award na univerzitě koordinoval.

Získáním ocenění však náročný proces hodnocení nekončí. Jak v rozhovoru o HR Award upozornila vedoucí kanceláře ředitele CEITEC MU Eliška Handlířová, oceněné instituce jsou povinny procházet průběžným hodnocením ze strany Evropské komise, aby si známku i nadále udržely.

HR Award v Česku…

Prvními oceněnými českými institucemi byly na konci roku 2018 Mendelova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a dvě součásti Západočeské univerzity v Plzni - výzkumné centrum NTC a Fakulta elektrotechnická s výzkumným centrem RICE.

O rok později seznam doplnilo 16 dalších výzkumných organizací, konkrétně, Biologické centrum AV ČR, CEITEC Masarykovy univerzity, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni a Fakulta aplikovaných věd ZČU, Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také Centrum polymerních systémů UTB, Fyzikální ústav AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Národní ústav duševního zdraví, Ostravská univerzita, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a Ústav výzkumu globální změny AV ČR.

V roce 2020 ocenění získaly Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci, Institut evaluací a sociální analýz (INESAN), jako zatím první soukromá výzkumná organizace, a Moravská vysoká škola Olomouc jako první soukromá vysoká škola v Česku. Dále také Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni.

… a v Evropě

Celkem získalo toto ocenění již 579 výzkumných organizací převážně napříč Evropou, přičemž 136 z nich, tedy bezmála čtvrtinu, získaly výzkumné organizace ve Španělsku. Na druhém místě je Velká Británie, kde prozatím ocenění kvality drží rovných 100 výzkumných organizací. Na pomyslném třetím místě je Polsko s 90 oceněnými organizacemi. Až s velkým odstupem následuje Francie (35) a pátou příčku co do počtu oceněných organizací v současné době zaujímá právě Česká republika s 27 organizacemi. Například v Německu zatím HR Award získalo 19 organizací, v Itálii 17 a na Slovensku jen dvě.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: VUT, Evropská komise