facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další krok k posílení výzkumné spolupráce mezi Českem a Německem

16. 12. 2019
Další krok k posílení výzkumné spolupráce mezi Českem a Německem

Management of bilateral and multilateral scientific cooperation – to byl název akce, která se uskutečnila 11. a 12. prosince 2019 v Praze a umožnila setkání zástupců Německa a Česka se zaměřením na mezinárodní spolupráci ve vědě.

CZ DE Day

Česko-německého kulatého stolu, který společně organizovaly Akademie věd České republiky a Velvyslanectví Německé spolkové republiky v Praze, se zúčastnili reprezentanti neuniverzitních výzkumných organizací, agentur podporujících výzkum a vývoj a ministerstev odpovědných za vědní politiku z obou zemí.

Za německou stranu se zúčastnili představitelé Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum, grantové agentury Deutsche Forschungsgemeinschaft, akademické výměnné služby DAAD, Fraunoferovy společnosti, německé výzkumné asociace Helmholtz, Max-Planckova institutu a Německého kosmického centra - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Za českou stranu byli přítomni kromě zástupců Akademie věd České republiky také reprezentanti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Jednání zahájili předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová a německý velvyslanec Christoph Israng. Po představení účastníků a jejich institucí pokračoval čtvrteční dopolední blok dvěma příklady projektů mezinárodní spolupráce. Radislav Sedláček z BIOCEVu prezentoval projekt ARIB – Advanced Research Incubator in Biosciences. Projekt Elixir Excelerate představil Jiří Vondrášek z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB).

V odpolední části se v rámci moderované diskuse hodnotila úroveň dosavadní spolupráce a hledaly možné cesty k jejímu posílení. Diskutovaly se aktivity a projekty na různých úrovních – od využití projektů velké výzkumné infrastruktury, podpory společných projektů v rámci základního a aplikovaného výzkumu či menších projektů umožňujících první mezinárodní zkušenosti doktorandským studentům a postdokům. Čtvrteční program moderoval Aleš Vlk z portálu Vědavýzkum.cz.

Hana Sychrová, členka akademické rady AV ČR pověřená koordinací a koncepčními otázkami zahraniční spolupráce, zdůraznila, že se jednalo o další krok k posílání vzájemné spolupráce ve vědě mezi Německem a Českem. Za důležité považuje osobní střetnutí, v rámci kterého se obě strany mohly blíže poznat a vzájemně se informovat o svých záměrech.

Jedním z důležitých cílů setkání bylo prodiskutovat možnosti budoucí spolupráce, a to především v rámci nového programu HORIZON EUROPE. Pakliže budou čeští či němečtí výzkumníci hledat partnery do mezinárodních konsorcií, budou vědět, na koho se obrátit a kdo jim může podat důležité informace.

První den setkání, ve středu 11. prosince, měli němečtí hosté možnost navštívit pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech – ELI a HILASE. Vybrané snímky z návštěvy si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Fotografie: Tomáš Česálek