facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další vývoj inovativního softwaru usnadní práci badatelům v humanitních vědách

6. 3. 2024
Další vývoj inovativního softwaru usnadní práci badatelům v humanitních vědách

Díky ocenění Transnational Access Fellowship Award se Radimu Hladíkovi z Filosofického ústavu v dubnu a květnu 2024 otevřou dveře Trevírského centra pro digitální humanitní vědy (TCDH) při Univerzitě v Trevíru. Pracovat tu bude na inovativním projektu zaměřeném na rozšíření schopností volně přístupné a bezplatné aplikace reQual. Ta nyní významně podpoří možnosti výměny a publikace dat v badatelském prostředí pro kvalitativní analýzu.

Na vývoji původní aplikace reQual se Radim Hladík podílel spolu s týmem Martina Hájka z Univerzity Karlovy v Praze. Za jejím vznikem stála snaha posílit důvěryhodnost a ověřitelnost kvalitativního výzkumu a možnost s kvalitativním kódováním prakticky experimentovat. Software s otevřeným zdrojovým kódem byl vyvíjen s podporou Technologické agentury ČR a už nyní univerzitě slouží k výuce kvalitativních metod textové analýzy bez zbytečných finančních bariér v podobě drahých softwarových řešení.

Nyní aplikace spěje do fáze, kdy bude moci nabídnout podstatně více. Nové funkce překlenou propast mezi různými badatelskými nástroji. Umožní, aby aplikace podporovala standardizovaný formát pro výměnu dat mezi různými programy, včetně exportu do pokročilejších softwarů s rozšířenými analytickými možnostmi. Uživatelé získají lepší nástroje pro potřebnou anonymizaci dat v případech, kdy pracují s citlivými údaji. Tím bude usnadněno jejich opětovné využití, sdílení a archivace.

Mentorskou podporu a expertní spolupráci na projektu s oficiálním názvem „Sprint pro FAIR data: Vývoj užitných vlastností podporujících směnu a publikaci dat v badatelském softwaru pro kvalitativní analýzu“ poskytne mezinárodní autorita v oblasti digitálních humanitních věd Christof Schöch. „Kromě příležitosti spolupracovat s profesorem Schöchem, s nímž nás svedl dohromady zájem o zvyšování důvěryhodnosti kvalitativního výzkumu v humanitních a společenskovědních oborech, si na TNA Fellowshipu cením možnost získat podporu pro vývoj badatelského softwaru, což je výsledek vědecké práce, kterému se v běžných projektových soutěžích nedostává zasloužené pozornosti,” dodává autor projektu Radim Hladík.

Transnational Access Fellowship Award uděluje výzkumná infrastruktura CLS INFRA pro výpočetní literární výzkum díky podpoře z programu EU Horizon Europe. Trevírské centrum pro digitální humanitní vědy (TCDH) při Univerzitě v Trevíru je jedním ze 12 partnerů konsorcia, které usiluje o vytvoření robustní základny pro literární studia s využitím umělé inteligence a výpočetních metod. S rozpočtem 5 milionů eur od Evropské komise se infrastruktura zaměřuje na zpřístupnění nejlepších datových zdrojů, které Evropa nabízí v rozvíjejícím se oboru počítačových literárních studií, a na rozšiřování přístupu ke studiu kultury založeném na velkých datech. Dalším cílem infrastruktury je zpřístupnit počítačová literární studia většímu počtu badatelů a umožnit zkoumání mnohojazyčného a vzájemně propojeného evropského literárního dědictví a kulturní rozmanitosti.

 

Zdroj: Filozofický ústav AV ČR