facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Díky MŠMT se v Česku otevřela tři vědecká centra Dioscuri

20. 5. 2024
Díky MŠMT se v Česku otevřela tři vědecká centra Dioscuri

Dne 17. května byla v ČR slavnostně otevřena tři tzv. centra vědecké excelence Dioscuri, která budou podporovat nadějné mladé výzkumné pracovníky na jejich cestě k excelenci a nezávislosti, a posilovat tím českou vědu a celý Evropský výzkumný prostor. Program Dioscuri financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) společně s německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF).

dioscuriPrezident Společnosti Maxe Plancka Patrick Cramer s vedoucími prvních tří Dioscuri center v České republice

Program Dioscuri orientovaný na podporu konkrétních vědeckých osobností realizuje Společnost Maxe Plancka. Jedním z cílů programu Dioscuri je snížit tzv. odliv mozků, tj. situaci, kdy vysoce kvalifikovaní výzkumní pracovníci opouštějí určité regiony a přesouvají se do jiných. „Ani dvacet let po rozšíření Evropské unie není excelence ve výzkumu rovnoměrně rozložena v rámci Evropského výzkumného prostoru," uvedl prezident Společnosti Maxe Plancka (MPG) Patrick Cramer.

První tři česká centra Dioscuri působí při Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR a při Masarykově univerzitě. „Za Českou republiku i českou vědeckou komunitu mohu říci, že jsme upřímně vděční za rozšíření programu Dioscuri do naší země. Jedná se o jedinečnou příležitost přilákat k nám excelentní mladé vědce se zkušenostmi ze zahraničí, kteří posunou nejen český výzkum zase o kus dále. První výzva potvrdila atraktivnost programu a Česká republika je připravena jej i nadále rozvíjet,” uvedla vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Radka Wildová.

Díky prvním třem centrům Dioscuri v České republice založí tři mladí vědci vlastní výzkumné skupiny na českých hostitelských institucích.

Helena Reichlová otevřela už 1. října 2023 své Centrum Dioscuri pro spinovou kaloritroniku a magnoniku. Sídlí v Akademii věd ČR v Praze. Fyzička pevných látek chce zkoumat spinovou kaloritroniku a magnoniku v altermagnetech.

Peter Fabian, vedoucí Centra Dioscuri pro biologii kmenových buněk a metabolických onemocnění, chce se svou výzkumnou skupinou zkoumat lidské dědičné choroby pomocí zvířecích modelů. Centrum Dioscuri vzniká na Masarykově univerzitě v Brně.

Barbora Špačková od léta 2024 povede ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR Centrum Dioscuri pro optiku jednotlivých molekul. Ve své práci chce využít principů nanofyziky k vývoji nejmodernějších přístrojů, které mohou změnit naše chápání základních složek života.

Program Dioscuri v České republice

V příštích letech vznikne na českých hostitelských institucích až pět center vědecké excelence Dioscuri. Podpora v rámci programu Dioscuri významně překračuje rámec běžného financování projektů. Financování centra Dioscuri podporuje vynikající výzkumné pracovníky, aby v regionu založili inovativní a mezinárodně viditelnou výzkumnou skupinu.

Na počáteční období pěti let skupina obdrží až 300 000 eur ročně (celkem 35 milionů Kč za pět let) a současně získává vědeckou podporu zkušených partnerů z Německa. Hostitelská instituce poskytuje vybavení potřebné pro výzkum i další finanční zdroje a nabízí řediteli centra dlouhodobou perspektivu. Financování zajišťují rovným dílem německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) a české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Po spuštění programu Dioscuri v Polsku v roce 2019, kde vzniklo již osm vědeckých center, je Česká republika druhou zemí, ve které je tento nadnárodní program realizován. Zřizováním inovativních výzkumných center ve střední a východní Evropě přispívá program Dioscuri k ukotvení vědeckých standardů excelence v regionu a k překonání existujících rozdílů ve výkonnosti mezi západní a východní Evropou. Společnost Maxe Plancka tak významně přispívá k posílení evropského výzkumného prostoru jako celku.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRFyzikální ústav Akademie věd ČR


Dvojrozhovor s vedoucími Dioscuri center Helenou Reichlovou a Barborou Špačkovou čtěte zde