facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak se žije mladým zahraničním vědcům v Ústí?

24. 5. 2020
Jak se žije mladým zahraničním vědcům v Ústí?

Zastoupení zahraničních pracovníků je jedním z důležitých kritérií hodnocení kvality vysokých škol. Proto také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem usiluje o jejich získávání. Na Fakultě životního prostředí UJEP pro mladé zahraniční posily zařídili novou kancelář.

postdoci 2

Tři zahraniční postdoktorandi na FŽP spolupracují na výzkumu v oblasti environmentální biotechnologie, konkrétně toho, jak pomocí živých organismů odstranit z životního prostředí nežádoucí látky. Jak svůj pobyt na FŽP UJEP vnímají?

Sebastiana Roccuzzo absolvovala doktorské studium na britské The University of Sheffield. „Po dokončení doktorského studia v Anglii jsem se přestěhovala do České republiky a pátrala, jaké jsou zde možnosti pro postdoktorandský výzkum v oblasti environmentálních biotechnologií. Oslovila mě fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem a po proběhlém pohovoru mi byla nabídnuta pozice postdoka ve výzkumném projektu Smart,“ popisuje Sebastiana.

Sebastianin výzkum řešený v rámci projektu projektu Smart City – Smart Region – Smart community (SMART ITI) se zaměřuje na vývoj udržitelných systémů společenstev mikroskopických řas a bakterií pro odstraňování mikropolutantů z odpadních vod.

Druhým zahraničním doktorandem, který na FŽP UJEP působí je Karim Al Souki. Ten dorazil na fakultu životního prostředí na podzim 2018 a stejně jako Sebastiana i on už měl za sebou jednu delší zahraniční zkušenost – magisterské studium absolvoval v rodném Libanonu, ale doktorát studoval ve Francii na ISA Lille.

Svoji volbu vědecké práce na FŽP UJEP popisuje takto: „V roce 2018, kdy jsem hledal možnosti pro postdoktorskou pozici, mi můj bývalý školitel předal informaci o nabídce práce v týmu projektu New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites. Po jejím přečtení jsem byl nadšený a motivovaný se právě o takovou práci ucházet. Odeslal jsem žádost, prošel pohovorem a zakotvil jako postdoktorand na UJEP.“

Pozice, kterou Karim obsadil, je podpořena z univerzitního projektu s názvem U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí (U21 – KLIP). Jeho výzkumná práce spočívá jednak v polních experimentech, kterými ověřuje pozitivní účinky rostliny Miscanthus giganteus (modelová rostlina užívaná v laboratoři FŽP pro tzv. fytomanagement) na zvýšení kvality méně úrodných zemědělských půd, zároveň následně zjišťuje využitelnost takové rostliny pro remediaci půd kontaminovaných různými polutanty (těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky a diesel) a sleduje její reakce na různé kombinace stresorů.

Karim Al Souki je také členem mezinárodního týmu pracujícího na výzkumu tzv. fytotechnologií. Společně s ním je do tohoto mezinárodního výzkumu zapojena prozatím poslední posila na FŽP Kumar Pranaw. Pro něj je Ústí nad Labem prvním domovem mimo Indii. Tam měl ale možnost již několik let po ukončení doktorského studia sbírat zkušenosti v mnoha různých laboratořích.

„V roce 2018 jsem za sebou měl více než 4 roky postdoktorských zkušeností, ale všechny v Indii, takže jsem začal pátrat po nabídkách v zahraničí a prostřednictvím webu Euraxess jsem se dozvěděl o pozici na FŽP. Výzkum mě zaujal, a tak jsem se přihlásil a pohovor absolvoval po Skypu,“ vzpomíná Kumar.

Pracovní úvazek Sebastiany Roccuzo na UJEP se již chýlí ke konci a mladá vědkyně směřuje za dalším výzkumem do Německa. Kumar a Karim usilují o prodloužení svých pracovních úvazků na UJEP, a tím i pobytů v Ústí nad Labem.

„Dle jejich vlastních slov za velké výhody výzkumné práce na naší fakultě považují dostatek financí a podporu všech aspektů výzkumu, kvalitní laboratorní vybavení, velmi dobré pracovní vztahy a hlavně svobodu a nezávislost v bádání,“ shrnuje vyjádření všech tří mladých výzkumníků Diana Nebeská z katedry environmentální chemie a technologie na FŽP.

Více se o příbězích postdoktorandů dozvíte ze společného rozhovoru zde.

 

Zdroj: UJEP

redakčně upraveno