facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jaké jsou priority CzechInvestu pod novým vedením generálního ředitele Jana Michala?

11. 4. 2024
Jaké jsou priority CzechInvestu pod novým vedením generálního ředitele Jana Michala?

Dne 10. 4. 2024 proběhl tiskový brífink při příležitosti oficiálního uvedení do úřadu nového generálního ředitele státní agentury CzechInvest Jana Michala. Při mediálním setkání byli přítomni Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, a Petr Očko, dosavadní ředitel CzechInvestu, který aktuálně setrvá na pozici vrchního ředitele Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jan Michal

„Česká republika vstupuje do nové etapy – formulujeme novou hospodářskou politiku a rozpracována je i celá řada zajímavých projektů. Pevně věřím, že v této souvislosti začíná i nová éra pro agenturu CzechInvest, která do budoucna významně pomůže v modernizaci české ekonomiky. Svět se rychle a dynamicky mění a naším úkolem není proti těm změnám bojovat, ale naopak je využít ve svůj prospěch. Klíčovou úlohu agentury CzechInvest tak vidím v zastávání role hlavního hráče ve využívání inovací k posílení české ekonomiky. S těmito změnami, které ve světě probíhají, se mění i struktura přicházejících investic. Jedná se o sofistikované projekty, které reagují na nejnovější technologické trendy, a tím vytvářejí úplně nové nároky na ČR, která má o spolupráci s takovými investory zájem. Roste důraz na kvalifikaci pracovní síly i na technologickou vyspělost a kvalitu podnikatelského prostředí. Tomu, kdo dokáže na tuto změnu vhodně reagovat, se otvírá velká příležitost nejen v podobě nové a velmi vysoké přidané hodnoty a kvalifikovaných pracovních míst, ale také i v modernizaci ekonomiky,“ uvedl setkání ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jozef Síkela, který ve svém proslovu nezapomněl zmínit jednu z iniciativ vlády související s modernizací ekonomiky – nedávnou novelu zákona o investičních pobídkách, jež vstoupila v účinnost 13. ledna 2024.

Novela zákona o investičních pobídkách vytváří efektivnější a transparentnější systém

Zmíněnou změnu zákona, která cílí – podle slov ministra Síkely – na podporu investic skrze „efektivnější a transparentnější systém“, připravilo MPO ve spolupráci právě s CzechInvestem. Samotnou novelou bylo docíleno urychlení schvalování žádostí, a to díky zrušení povinnosti předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku.

Podpora dále cílí na projekty s vyšší přidanou hodnotou, jež budou přispívat k naplňování energetických cílů českého hospodářství a energetické soběstačnosti země. Na rozdíl od nestrategických pobídek, které z hlediska schvalování podléhají MPO a dotčeným resortům, však o strategických pobídkách, jež si kromě slevy na dani nárokují i dotaci, bude i nadále rozhodovat vláda.

Nastávající cíle CzechInvestu: prioritizace strategických investic

V souvislosti s nejbližšími výhledy do budoucna Jozef Síkela dále zdůraznil klíčovou roli strategických investic, jež podléhají dlouhodobým globálním trendům a generují vysokou přidanou hodnotu. Ty jsou podle ministra průmyslu a obchodu do budoucna zásadní pro udržení, podporu a růst České republiky.

„Není žádným tajemstvím, že přikládáme obzvlášť velkou důležitost možnosti propojit oblast výroby moderních energeticky účinných čipů, výroby baterií do elektromobilů s naším velmi rozvinutým automobilovým průmyslem. Byl bych rád, kdyby se právě nový ředitel Jan Michal na využití této příležitosti společně s celým týmem CzechInvestu ještě více zaměřil,“ uvedl Jozef Síkela.

Zmíněnou prioritizaci investic do strategických odvětví a inovací potvrdil i nový generální ředitel CzechInvestu Jan Michal s odkazem na skutečnost, že se touto cestou vydávají právě nejvyspělejší státy světa.

„CzechInvest drží v rukou unikátní nástroje a kontakty na klíčové aktéry doma i v zahraničí. Musíme proto rozvíjet kvalitní podnikatelské prostředí a hledat nové příležitosti, abychom přilákali nové investory a motivovali ty stávající k další expanzi s vyšší přidanou hodnotou,“ doplnil slova Jozefa Síkely nový generální ředitel CzechInvestu, který kromě poděkování svému předchůdci Petru Očkovi – se kterým podle vlastních slov bude dále úzce spolupracovat – zároveň ve svém proslovu zmínil, že se chce zaměřit na důsledky nové geopolitické situace. Cíl v této souvislosti spatřuje v posílení ekonomické bezpečnosti Česka v oblasti kritických hodnotových řetězců či v posílení obranného průmyslu.

Rozvoj v oblasti podpory startupů

Skloňovaným tématem byla i podpora startupů. V této oblasti proběhla již v únoru letošního roku akce pořádaná CzechInvestem ve spolupráci s předními českými investory, venture kapitálovými právníky a experty Investiční akademie pro startupy. V rámci této akce se účastníci měli možnost naučit prostřednictvím série workshopů, jak startup nastavit na investiční strategii.

Podle Výroční zprávy Czechinvestu za rok 2023 plánuje státní agentura v této oblasti dále projekt Akcelerace startupů, tedy podporu pro zahraniční expanzi těchto subjektů.

Dosavadním úspěšným projektem CzechInvestu v tomto směru je i Technologická inkubace, v rámci které budou i nadále vyhlášeny další výzvy. Iniciativa MPO dala vzniknout i Digitálnímu regulatornímu sandboxu. Ten poskytne vybraným účastníkům – startupům a spin-offům ve fin-tech oblasti – podporu ve formě rozsáhlého poradenství.

Posílení a udržování stávajících vztahů je podle nového generálního ředitele dalším z nejbližších cílů

„Další prioritu vidím v posílení dialogu s klíčovými ekonomickými aktéry – ať už to jsou podnikatelské svazy, sociální partneři, odborná veřejnost, či místní velvyslanci z hlediska napojení na zahraniční investory,“ uvedl budoucí cíle Jan Michal s doplněním, že první kontakty s těmito aktéry již navázal a kontinuálně je bude i nadále rozvíjet.

V návaznosti na tyto aktivity vidí Jan Michal jako součást své mise rovněž zviditelnění CzechInvestu v regionech ČR. Na setkání uvedl, že v rámci svých prvních cest jeho kroky směřují do Ostravy.

„V nejbližší době se také budu chtít setkat se zástupci regionálních kanceláří CzechInvestu a zahájit diskusi o dalších výzvách a úkolech,“ nastínil své první kroky Jan Michal.

 

Autor: Jan Michal (Vědavýzkum.cz)

Zdroje: MPO, CzechInvest (12, 3, 4)