facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Letošní 16. ročník L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ocenil tři české vědkyně

24. 6. 2022
Letošní 16. ročník L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ocenil tři české vědkyně

V letošním již 16. ročníku talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byly vybrány tři české vědkyně, které se zabývají fyzikou, teoretickou chemií a imunologii: Evgenia Chitrova, Zuzana Střížová, Eva Krupičková Pluhařová.

LOral UNESCO Pro eny ve vdlower

Vítězky 16. ročníku L’Oréal-UNESCO, zleva: Evgenia Chitrova, Zuzana Střížová, Eva Krupičková Pluhařová

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry.

V České republice byl projekt realizován poprvé v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice získalo toto ocenění již 44 vědkyň.

Dlouhodobým cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice je pomoci snížit genderovou nerovnost v české vědě. V tomto ohledu se mezi evropskými zeměmi nalézáme na posledních příčkách. Nejvyšší počet žen, které opustí obor, je zaznamenán v době po dokončení doktorandského studia a nástupu do výzkumu. Zde ztráta činí 13,8 %. 

Do letošního ročníku talentového programu se přihlásilo celkem 59 žen. Porotu nejvíce zaujaly projekty z oblasti fyziky, teoretické chemie a imunologie. Tři vědkyně si díky své objevné práci odnášejí výhru v celkové hodnotě 600 000 Kč.

„Počet žen ve vědeckém prostředí na celém světě je stále nedostatečný, zvláště na vedoucích pozicích. Ženy z oboru často odcházejí kvůli založení rodiny, ale snaze o kariérní růst mohou škodit také předsudky. Talentový program se snaží vědkyně nejen finančně podpořit, ale rovněž chce vyzdvihnout jejich dosavadní práci, dodat jim sebevědomí a ukázat, že cesta, kterou se vydaly, byla správnou volbou,“ říká Brigitte Streller, generální ředitelka společnosti L’Oréal v České republice.

Vítězkami 16. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika jsou:

  • Evgenia Chitrova – zkoumá fyzikální vlastnosti nekonvenčního supravodiče ve formě tenkých vrstev. Přínos výzkumu může být rozhodujícím faktorem při vytváření kvantových počítačů budoucnosti.
  • Eva Krupičková Pluhařová – zabývá se využitím oxidu uhličitého a vývojem katalyzátorů, které pomáhají zachytit tento plyn a přeměnit jej na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci.
  • Zuzana Střížová – zabývá se protinádorovou imunoterapií a pochopením vztahu mezi imunitními buňkami v nádoru, buňkami v okolí zdravé tkáně, a objasněním faktorů, které náplavu buněk do nádorové tkáně řídí.

„Grantové programy dávají vědkyním šanci na posun ve výzkumu, ale také v osobním životě. Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě přináší ženám-vědkyním další z možností, jak dosáhnout úspěchu a dobrého pocitu z bádání,“ říká Ilona Mülllerová, předsedkyně poroty programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika. Podívejte se také na výsledky předchozího ročníku.

 

Zdroj:  L’Oréal