facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konsorcium ELI ERIC se stalo přidruženým členem sdružení CESNET

7. 1. 2023
Konsorcium ELI ERIC se stalo přidruženým členem sdružení CESNET

Konsorcium ELI ERIC bylo nově přijato za přidruženého člena sdružení CESNET, které provozuje tuzemskou e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání a nabízí na ní pokročilé služby v oblasti přenosu, zpracování, uchování, sdílení a ochrany dat.

ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) je první konsorcium evropské výzkumné infrastruktury se sídlem v České republice. Umožňuje výzkumným pracovníkům a firmám využívat nejmodernější a nejvýkonnější lasery na světě, a to jak pro vědecké, tak pro průmyslové účely. 

„Přístup k vysoce kvalitním službám ICT a jejich využívání jsou zásadní pro dosažení špičkových vědeckých výsledků. Jsem proto rád, že se ELI ERIC připojilo k CESNET jako přidružený člen. ELI se aktivně hlásí k otevřené vědě a CESNET je ideálním partnerem v České republice pro podporu této iniciativy,“ dodává Allen Weeks, generální ředitel ELI ERIC.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako je panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT.

„Vítáme v našich řadách ELI ERIC, moderní vědecké pracoviště s mezinárodním přesahem. Vědci z celého světa a z řady oborů pracující se špičkovými laserovými technologiemi teď mají přístup k ucelenému portfoliu našich služeb. Svá rozsáhlá výzkumná data mohou bezpečně ukládat v našich datových úložištích, mají k dispozici výpočetní kapacity a v neposlední řadě získávají řadu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany dat,“ říká Jakub Papírník, ředitel sdružení CESNET.

Se službami národní e-infrastruktury je členům a uživatelům poskytováno moderní technologické zázemí, odborné poradenství a podpora.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: CESNET