facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Masarykova univerzita získá 850 mil. Kč na vytvoření špičkového výzkumného centra

2. 3. 2023
Masarykova univerzita získá 850 mil. Kč na vytvoření špičkového výzkumného centra

Díky finančnímu příspěvku Evropské unie a národním zdrojům České republiky vybuduje Masarykova univerzita v areálu brněnského univerzitního kampusu Středoevropské centrum pokročilé terapie a imunoterapie. Jeho cílem je propojit výzkum, vývoj a inovace v buněčné a genové terapii s léčbou vybraných vzácných onemocnění.

Pro naplnění tohoto cíle Masarykova univerzita (MU) spojila síly s předními evropskými vědeckými institucemi - Fraunhofer institutem pro buněčnou terapii a imunologii IZI, Lipskou univerzitouUniverzitou v Kodani. Multidisciplinární vědecký přístup propojující akademický výzkum a klinickou praxi umožní Středoevropskému centru pokročilé terapie a imunoterapie (CREATIC) stát se vedoucím aktérem rozvoje individualizovaných léčebných strategií, které nespadají do tradiční oblasti působnosti a zájmů farmaceutického průmyslu. Zahájení projektu na vybudování centra je naplánováno na 1. září 2023.

Léčba vzácných onemocnění

Přibližně 30 milionů občanů EU je postiženo jedním z více než 6 000 vzácných onemocnění, která jsou v současné době známá. Pokroky v biomedicínských technologiích umožňují vědcům využívat zcela nové nástroje k léčbě dědičných vzácných onemocnění. Léčivé přípravky pro moderní terapii (LPMT) využívají nejnovějšího pokroku v oblasti genomiky, buněčné biologie a editace genů k poskytování skutečně personalizovaných léčebných možností, jako jsou somatobuněčné a genové terapie. CREATIC má ambici stát se vzorovým centrem regionální spolupráce akademického výzkumu a klinické praxe v regionu střední a východní Evropy.

Změna paradigmat vůči pacientům a společnosti

CREATIC staví na 10leté zkušenosti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v oblasti výzkumu a inovací somatobuněčných terapií. Využitím expertízy výzkumné infrastruktury CZECRIN (národního uzlu Evropské sítě infrastruktur pro klinický výzkum – ECRIN-ERIC) a univerzitních nemocnic naplní CREATIC svou vizi nejen realizací ambiciózního výzkumu, ale cestou klinických studií také léčby pacientů, včetně farmakoekonomických analýz zahrnujících skutečné náklady vývoj LPMT a léčbu pacientů.

CREATIC vytvoří kolem svého středu ekosystém spolupracujících institucí zahrnující klíčové národní i evropské regulační úřady, plátce zdravotní péče, národní ministerstva a pacientské organizace. Výsledkem spolupráce mezi klíčovými aktéry budou návrhy na úpravu legislativních a regulačních podmínek na národní a evropské úrovni.

Evropské a národní financování pro tvorbu excelentních výzkumných podmínek

CREATIC je financován grantem Evropské komise v rámci programu Horizon Europe Teaming for Excellence. Toto schéma financování podporuje klíčová mezinárodní centra posilující systém výzkumu a inovací v celé EU. Celkový grant EU (350 mil. Kč) v následujících 6 letech zásadně zmodernizuje a rozšíří inovativní průlomový výzkum LPMT v oblastech buněčné a genové terapie.

Nově ustanovených 7 multidisciplinárních výzkumných programů pokryje celý životní cyklus LPMT – od základního výzkumu až po léčbu. Komplementární národní grant ve výši 500 mil. Kč poskytnutý Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy umožňuje vybudování infrastrukturního zázemí CREATIC v rámci kampusu Masarykovy univerzity v Brně a jeho vybavení nejmodernějšími technologiemi.

 

Redakčně upraveno. 

Autorka: Andrea Homolková

Zdroj: Masarykova univerzita