facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Medaile AV ČR pro vědce, jejichž práce rozvíjí celé obory

21. 3. 2024
Medaile AV ČR pro vědce, jejichž práce rozvíjí celé obory

Čestné medaile uděluje Akademie věd za zásluhy v jednotlivých oborech. Dnes je převezmou tři laureáti: geolog, medievista a archeolog. Všichni ve svých oblastech posunuli poznání a inspirovali mnoho dalších odborníků i studentů. Jedna z medailí se uděluje za popularizaci výzkumu.

Dnes odpoledne předá předsedkyně AV ČR čestné oborové medaile geologovi Ivanu Horáčkovi, který vytvořil mimořádnou platformu multidisciplinárního studia přírody, a Christianu Lübkemu, špičkovému a mezinárodně uznávanému medievistovi a slavistovi.

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy pak patří Janu Maříkovi, který zprostředkovává archeologii laické veřejnosti a bojuje za vhodnou ochranu památek. 

Slavnostní ceremoniál se koná v budově na Národní v Praze. 

Čestná oborová medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách

Ivan Horáček, Přírodovědecká fakulta UK, navrhuje Geologický ústav AV ČR

Mimořádný rozsah vědeckých zájmů od geologie, paleontologie, zoologie až po otázky obecné biologie, metodologie přírodních věd či filozofie je Ivanu Horáčkovi vlastní. Během své vědecké kariéry se zaměřil zejména na kvartérní tematiku a díky již zmíněné šíři zájmu vytvořil mimořádnou platformu multidisciplinárního studia přírody. Významně přispěl k rozvoji české geologie.

Ivan Horáček je autorem či spoluautorem téměř 300 přírodovědeckých publikací včetně devíti knih. Je také velmi aktivní v práci pro vědeckou komunitu i v pedagogické činnosti.

Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

Christian Lübke, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Leipzig, navrhuje Historický ústav AV ČR

Christian Lübke se ve svém výzkumu zaměřuje zejména na dějiny a kulturu středovýchodní Evropy, přičemž patří ke špičkovým a mezinárodně uznávaným medievistům a slavistům. O vysoké kvalitě jeho vědecké práce svědčí též množství mezinárodně ceněných a hojně citovaných publikací.

V průběhu své profesní dráhy intenzivně rozvíjel světovou vědeckou spolupráci a s českými pracovišti spolupracoval na mnoha mezinárodních projektech, které se zabývaly specifiky historického vývoje střední Evropy. Roku 2009 byl jmenován řádným členem Saské akademie věd.

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy

Jan Mařík, Archeologický ústav AV ČR, Praha

Funkci mediátora mezi odborníky a veřejností úspěšně zastává Jan Mařík. Dlouhodobě se snaží zpřístupnit archeologické bádání, jeho smysl, význam pro společnost a výsledky veřejnosti. Pomáhal vytvořit aplikace s rozšířenou realitou (např. hra v lokalitě Závisti u Prahy, virtuální průvodce po hornické lokalitě Buchberg). Během pandemie covid-19 přišel s nápadem akce Archeologické léto.

Zároveň se angažuje ve správném zapojení amatérských archeologů, podílel se mj. na vzniku portálu AMČR-PAS (určeného pro spolupráci amatérských a profesionálních archeologů). Pomáhá také při tvorbě nového zákona o památkové péči.

 

Zdroj: Akademie věd ČR