facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nadace Experientia oslaví pět let své existence

19. 6. 2018
Nadace Experientia oslaví pět let své existence

Nadace Experientia funguje již pět let. Prestižní nadace, která podporuje mladé vědce v oboru organické chemie letos spustila program na podporu zakládání nových vědeckých skupin. Dosavadní úspěchy nadace oslaví 28. června 2018 na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Nadace Exprientia pravidelně vyhlašuje výběrová řízení na roční stipendia na pobyty nebo odborné stáže na prestižních zahraničních univerzitách podle vlastního výběru uchazeče. Podpora je zaměřená na mladé vědce a vědkyně do 35 let s výzkumem v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Na oslavě výročí pěti let existence nadace tak bude jedním z přednášejících i Jiří Šturala s tématem „Nové materiály pro pokročilé aplikace“, který díky stipendijní podpoře absolvoval pobyt na Durham University.

Celou slavností událost, která se bude konat na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (Flemingovo náměstí 2, Praha 6), uvede Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB. K tomutu pracovišti má Nadace Experientia blízkou vazbu. Zakladatelka nadace Hana Dvořáková zde totiž působila v týmu Antonína Holého a z licenčních poplatků získaných za antivirové látky vyvinuté v laboratořích tohoto pracovišti financuje také Nadaci Experientia.

Letos Nadace Experientia zavedla další typ podpory. Nové start-up granty jsou určeny pro mladé vědce, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí. Budou poskytovány na dobu tří let a celá výzkumná skupina bude podpořena celkovou částkou až dva miliony korun ročně.

„Přemýšleli jsme, jakým způsobem můžeme ještě více podpořit českou vědu. Dospěli jsme k názoru, že je potřeba motivovat mladé vědce, kteří se vrátí ze zahraniční postdoktorandské stáže, aby si mohli v České republice založit vlastní skupinu,“ vysvětlila důvody nového programu nadace Hana Dvořáková. Celý rozhovor se zakladatelkou nadace čtěte zde.

Nyní se blíží uzávěrky přihlášek do tohoto programu – zájemci je mohou podávat do 15. září 2018. První výzkumná skupina by tak mohla začít fungovat od 1. ledna 2019.

Oslava pěti let fungování Nadace Experientia se bude konat 28. června 2018 od 10.00 na ÚOCHB AV ČR.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Nadace Experientia