facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nakladatelství Munipress je v databázích Scopus a WoS

5. 7. 2021
Nakladatelství Munipress je v databázích Scopus a WoS

Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity je jako jediné z českých odborných nakladatelství nově zařazeno do dvou nejvýznamnějších světových databází Scopus a Web of Science. Od letošního roku budou knihy Nakladatelství Munipress indexované v obou světových databázích. Přijetím do nich se Munipress přiřadil k uznávaným vědeckým nakladatelům.

banner scopus wos 790x395 3052284244 oříznuto

„Munipress již od svého založení přísně dbal na profilaci edičních řad a dodržování i rozvíjení standardů především v edicích vědeckých děl, a to časopiseckých i knižních. Kromě obsahového sdělení autorů je nesmírně důležité i dodržování vybavenosti a struktury textů, což je v gesci redaktorů. Jiné je u populárně-naučné literatury, jiné u vědecké. Zde je nezbytné původní, dosud nepublikované výsledky vědecko-výzkumné činnosti doplnit o citační či poznámkový aparát, o souhrn v cizím jazyce, klíčová slova, předmětový rejstřík a v posledních letech o identifikátor DOI. Munipress se jako první nakladatel v České republice stal členem společnosti Crossref a zapojil se do přidělování kódů DOI. Tato připravenost, a především vydaná díla, se ukázala jako velká výhoda, když se Munipress ucházel o přijetí k indexování do databází Scopus a Web of Science,“ uvedla ředitelka nakladatelství Alena Mizerová.

Odeslání žádosti k zařazení do Scopus předcházela více než měsíční náročná příprava požadovaných podkladů. Téměř rok hodnotil Scopus Book Evaluation Team nakladatelskou produkci a plnění přísných standardů pro vydávání ze strany Munipress, než dospěl k závěru, že nakladatelství splňuje všechna kritéria pro přijetí.

Délku procesu hodnocení ovlivnila v minulém roce celosvětová situace spojená s pandemií a na pozdější ukončení evaluace z Elsevier průběžně upozorňovali. O to větší radost přinesly zpráva o úspěchu nakladatelství Munipress a uzavření smlouvy. Do databáze Scopus, po posouzení a přijetí jejich hodnotícím týmem, budou nyní zařazovány knihy v anglickém jazyce z produkce univerzitního nakladatelství, a to od roku 2020. První monografie už byly odeslány.

Podobně probíhal proces u Web of Science. Munipress musel i zde projít náročnou evaluací a splnit přísná kritéria pro zařazení do Book Citation Index databáze WoS, než mohla být podepsána smlouva o partnerství mezi Clarivate a Masarykovou univerzitou.

K zařazení a indexaci může nyní nakladatelství poskytnout hodnotícímu týmu vědeckou knižní produkci ve všech jazycích psaných latinkou pět let zpětně, každoročně pak tituly nově vydané. Po konzultaci s fakultami byla připravena a odeslána první kolekce titulů, další se zpracovává.

„Věřme, že i těmito posuzovacími koly projdou tituly Masarykovy univerzity úspěšně a zařazením a indexací ve významných databázích budou výzkumné výsledky našich autorů sdíleny a citovány ve vědeckých komunitách celosvětově, že se zvýší viditelnost našich knih, že budeme sledovat vědecký publikační výkon i monitorovat publikace konkurenční,“ doplnila Mizerová.

Masarykova univerzita vydává přes 40 vědeckých časopisů. Více než polovina z nich je v databázích Scopus a WoS již zařazena. Hodnotící proces probíhal odlišně. Byly evaluovány v několika krocích po přihlášení redakcí pomocí webového formuláře Title Suggestion (Scopus) a Master Journal List (WoS).

Vedle obsahové hodnoty a úrovně publikovaných článků je kladen důraz i na formální náležitosti vědeckého časopisu, publikační etiku, aktuálnost informací a dostupnost webových stránek apod. Munipress poskytuje redakcím časopisů podporu správou redakčního systému Open Journal System a budováním portálu MUNI Journals.

Podobně probíhal proces i v databázi Web of Science. Editoři WoS přihlášené časopisy posuzují podle 28 kritérií, která prověří celkovou úroveň časopisu, jeho význam v rámci oboru, redakční proces i citační dopad článků. Jsou-li časopisy vyhodnoceny jako kvalitní, zařazují se do databáze Emerging Sources Index (ESCI), odkud přecházejí po různě dlouhé době v návaznosti na citační aktivitu do dalších oborových databází v rámci WoS a získávají Journal Impact Factor (JIF).

Od konce června zavádí Clarivate nový způsob přihlašování časopisů k hodnocení, prostřednictvím nakladatelského portálu Web of Science Publisher Portal, který slibuje větší transparentnost procesu, možnost sledování stavu hodnocení u všech nakladatelem přihlášených časopisů a snad i rychlejší průběh.

 

Autor: Marek Konečný

Zdroj: Masarykova univerzita