facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Olomouc má nakročeno k tomu, stát se národním centrem výzkumu v oblasti pohybové aktivity a zdravého životního stylu.

12. 11. 2016
Olomouc má nakročeno k tomu, stát se národním centrem výzkumu v oblasti pohybové aktivity a zdravého životního stylu.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého otevřela v neředínském univerzitním areálu Aplikační centrum BALUO, jedinečný vědecko-technický park zaměřený na podporu pohybové aktivity a zdravého životního stylu a prevenci civilizačních onemocnění.

Na první pohled se centrum může jevit jako sice moderní, ale jinak obyčejný komplex tělocvičen a bazénu, zdání však klame. Srdcem komplexu je diagnostické studio tělesné kultury s nejmodernějšími přístroji pro zjištění tělesných dispozic klienta, bazény vybavené záznamovým zařízením umožňují analýzu pohybu plavce, podobně pak geolokační systém v jedné z testovacích hal. K dispozici je také fitness centrum s „chytrými“ přístroji, které se automaticky nastavují podle údajů o klientovi, nebo třeba na Moravě jediná indoorová lyžařská sjezdovka s měnitelným sklonem a rychlostí.

„Otevření Aplikačního centra BALUO posouvá možnosti a potenciál vědeckého přístupu ke zdraví a pohybovým aktivitám na kvalitativně zcela novou úroveň. V Olomouci tak postupně vzniká republikové centrum výzkumu v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu, které bude sloužit jak špičkovým sportovcům, tak široké veřejnosti a které svým vybavením nemá ve střední Evropě konkurenci,“ uvedl rektor univerzity Jaroslav Miller.

„Přímý transfer technologií v podobě tvorby a prodeje licencí či vytváření know-how zatím není na univerzitních pracovištích v této oblasti rozšířen. Význam nabídky našeho centra tkví v budování vztahů mezi akademickou a komerční sférou, které jsou založeny na oboustranně výhodných a dlouhodobých motivacích přímého využití nových poznatků výzkumu v praxi a které ve svém důsledku zlepší životní úroveň města a kraje a přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti fakulty i univerzity,“ doplnil děkan fakulty tělesné kultury Zbyněk Svozil.

Nabídky služeb Aplikačního centra BALUO mohou využít všichni. Vrcholovým sportovcům centrum nabízí zázemí pro optimalizaci tréninkového procesu, firmy mohou využít možnosti organizace dne zdraví pro své zaměstnance. Na své si přijdou i rekreační sportovci nebo obecně lidé, kteří se o sobě chtějí něco dozvědět a zlepšit si svoji kondici. Mohou si zvolit individuální diagnostiku, kdy si nechají změřit, co je zajímá, nebo se přihlásí do konkrétních pohybových či vzdělávacích programů.

Výstavba Aplikačního centra BALUO na místě někdejších vojenských objektů započala v srpnu 2014, umožnilo ji poskytnutí dotace z Operačního programu Podnikání a inovace. Vloni na podzim byl zahájen testovací provoz centra, během něj se v prostorách centra uskutečnila řada sportovních soustředění či workshopů, Letní SportPark Olomouc nebo například popularizační akce Noc vědců.

Na objekty Aplikačního centra BALUO v brzké budoucnosti naváže jako další součást Kampusu Neředín nové sídlo fakultního Centra kinantropologického výzkumu, které vznikne z objektu bývalé vojenské prádelny. Její přestavba by měla začít ještě letos

 

Zdroj: UPOL