facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Plzeňským rektorem bude i nadále Miroslav Holeček

28. 11. 2018
Plzeňským rektorem bude i nadále Miroslav Holeček

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni dnes zvolil v tajné volbě kandidátem na rektora pro příští čtyřleté funkční období současného rektora ZČU Miroslava Holečka. Po jmenování do funkce prezidentem republiky bude stát v čele plzeňské univerzity do konce února 2023.

Holeček tak začne své druhé funkční období. Poprvé byl zvolen v listopadu 2014, kdy vystřídal tehdejší rektorku Ilonu Mauritzovou. Tentokrát ve volbě neměl žádného protikandidáta. Pro zvolení musel získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 členů Akademického senátu ZČU, tedy alespoň 30 hlasů. Hned v prvním kole volby získal 32 hlasů.

rektor ZČU Miroslav Holeček2Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (nar. 1961) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Doktorát získal na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru mechanika a ve stejném oboru se zde také habilitoval. Začínal jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu Škoda Plzeň, v roce 1996 přešel na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vyučoval předměty zaměřené na mechaniku na Fakultě strojní a Fakultě aplikovaných věd. V letech 2007 – 2015 působil jako ředitel vysokoškolského ústavu ZČU Nové technologie – výzkumné centrum (NTC).

Ve svém volebním programu Holeček připomněl, že vysoké školy se v důsledku nové legislativy stávají stále samostatnějšími subjekty, které si samy stanovují svou interní strategii. Ve svém druhém funkčním období tak chce rektor převést plzeňskou univerzitu do této „nové doby“, v níž vidí univerzitu jako jednotnou, kompaktní instituci, jejíž jednotlivé součásti úzce spolupracují.

Jedním z nejdůležitějších úkolů nového vedení bude získání institucionální akreditace. Předměty i celé studijní programy by měly být pojaty interdisciplinárně a měly by být založené na spolupráci jednotlivých součástí univerzity. Silný důraz chce rektor klást na rozvíjení internacionalizace, což by se mělo projevit i jmenováním prorektora právě pro tuto oblast.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: ZČU v Plzni