facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Předány letošní Ceny Nakladatelství Academia

20. 9. 2023
Předány letošní Ceny Nakladatelství Academia

Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 11. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia se uskutečnilo v pondělí 18. září 2023. Hodnotily se publikace vydané v roce 2022 na pracovištích Akademie věd ČR. Ve Studentské soutěži hodnotili porotci magisterské práce obhájené v období 16. 10. 2021 až 31. 10. 2022.

Do 15. ročníku Cen Nakladatelství Academia bylo přihlášeno 67 publikací. V jednotlivých kategoriích ocenila desetičlenná odborná porota v čele s Ivo Krausem následující tituly:

V kategorii Původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Pavla Janouška a kolektivu autorů Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. V kategorii Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce byli oceněni Jan Budňák, Štěpán Zbytovský a kol. za české vydání publikace Kompendium německé literatury českých zemí.

V kategorii Slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Mlady Holé, Martina Holého a kol. Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Cenu za Výtvarné zpracování si odnesl Zdeněk Tuka za grafickou přípravu knihy Lumíra Poláčka a kol. Velkomoravské elity z Mikulčic. Cenu poroty získal Vojtěch Čurda za monografii Ladislav Štoll.

Nejprodávanější knihou roku 2022 z produkce Nakladatelství Academia jsou Dějiny lidí Martina Rychlíka.

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace Pavla Janouška a kolektivu autorů Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava, vydaná Nakladatelstvím Academia a Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Křišťálovou plastiku z dílny sklářského mistra Jana Exnara předala zástupkyním autorského kolektivu Aleně Šidákové Fialové, Ivě Málkové a Kateřině Piorecké předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Studentská soutěž

V 11. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia vybírala odborná porota vítěze ve třech soutěžních kategoriích.

V kategorii Humanitní a společenské vědy zvítězila Zdeňka Horáčková s prací Spor o Piombino a jeho reflexe na císařském dvoře obhájenou na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Vítězem kategorie Vědy o živé přírodě a chemické vědy se stal Jan Vařeka s prací Vztah exteriéru, výskytu klinické mastitidy a somatických buněk u holštýnského skotu obhájenou na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.

V kategorii Vědy o neživé přírodě zvítězil David Ticháček s prací Aspekty svícení ve virtuálním prostoru obhájenou na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 40 magisterských prací, které hodnotily odborné poroty jednotlivých kategorií. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

Vítězné diplomové práce z předchozího, desátého ročníku byly během slavnostního vyhlášení představeny již v knižní podobě. Knihu Tobiáš z Benešova. Biskup – hospodář – politik převzal David Trojan, knihu Vypracování studie ochranného lesního pásu převzala Tezera Zezulová a knihu Kosmické vodní systémy Daniela Runcziková

 

Zdroj: Akademie věd ČR