facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Proběhl Information Day HEALTH organizovaný TC AV ČR

7. 7. 2018
Proběhl Information Day HEALTH organizovaný TC AV ČR

Dne 28. 6. 2018 proběhl v Technologickém centru AV ČR Informační den na téma „Zdraví“, jehož cílem bylo účastníky z řad výzkumných organizací, univerzit, privátního sektoru a zájemců o účast v programech rámcového programu Horizontu 2020 informovat o možnostech financování vědy a výzkumu v rámci rámcového programu Horizontu 2020.

Prvním z diskutovaných témat byly programy zaměřené na léčbu vzácných onemocnění (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases). Bližší informace jsou dostupné zde.

Dále byli účastníci Informačního dne seznámeni s vybranými iniciativami Společného programování („Joint Programming Initiatives“), do nichž je MŠMT aktivně zapojeno. Konkrétně se jedná o iniciativu „Zdravá výživa pro zdravý život“ (HDHL), „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND) a „Antimikrobiální rezistenci“ (JPI AMR). Více informací k iniciativám Společného programování je dostupných zde.

V další části bodu programu byla zástupkyní Federation of Pharmaceutical Industries and Associations” (EFPIA) představena iniciativa „Innovative Medicines Initiative“ (IMI), na které se EFPIA podílí ve spolupráci s EK a která zaštituje spolupráci mezi státními institucemi a privátními firmami, čímž podporuje vědecké projekty v rámci mezinárodních konsorcií. V neposlední řadě byly představeny také prioritní oblasti rámcového programu Horizontu 2020, které jsou zaměřeny na oblast zdraví. Více informací je dostupných zde.

 

Zdroj: MŠMT