facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Projekt CREATIC přináší naději pro lidi se vzácným onemocněním

21. 9. 2023
Projekt CREATIC přináší naději pro lidi se vzácným onemocněním

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity slavnostně zahájila unikátní mezinárodní projekt CREATIC zaměřený na výzkum, vývoj a výrobu léčivých přípravků pro pacienty, na jejichž onemocnění v současnosti žádné medicínské řešení neexistuje. V Česku přitom některým ze sedmi tisíc popsaných vzácných onemocnění trpí přes půl milionu lidí.

MUNI CREATIC

„Ve své původní profesi lékaře jsem se mnohokrát setkal se situací, kdy už nebylo možné pacientovi pomoci, a věřte, že jsou to silné okamžiky i pro ošetřujícího lékaře. Teď jsme však díky projektu CREATIC zažehli pomyslné světlo naděje alespoň pro některé z nich. A jako rektor Masarykovy univerzity jsem hrdý, že zrovna naše instituce může být u takto unikátního projektu, který má za cíl pomáhat a dávat naději na život,“ řekl rektor Martin Bareš, který se zúčastnil slavnostního zahájení projektu v Mendelově refektáři v Augustiniánském opatství na Starém Brně.

Nově vznikající centrum ponese název CREATIC (Central European Advanced Therapy and Immunology Centre) a jeho sídlem bude přestavěný pavilon C03 v Univerzitním kampusu Bohunice. Přestavba začne v únoru příštího roku a skončí v roce 2025. Lékařská fakulta získala na šestileté období prestižní evropský grant z výzkumného a inovačního programu Teaming Horizon Europe ve výši 15 milionů EUR (asi 360 milionů korun), další podpora ve výši přes půl miliardy korun přichází z národních zdrojů Operačního programu Jan Amos Komenský.

CREATIC také propojí geograficky blízká akademická a klinická pracoviště, z čehož budou profitovat i čeští pacienti, neboť získají přístup k léčivým přípravkům vyvinutým německým institutem Frauenhofer IZI. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou univerzity v Lipsku a Kodani – dánští partneři například nabídnou svou odbornost v otázkách legislativy, práce s daty nebo etiky genových terapií. „Z projektu budou profitovat čeští pacienti, ale přesah je celoevropský,“ ocenila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která se slavnostního zahájení projektu zúčastnila spolu s náměstky ministerstva školství a zdravotnictví Jiřím NantlemVáclavem Pláteníkem.

V čele projektu CREATIC stojí přednostka Farmakologického ústavu MED MUNI Regina Demlová, jejíž tým se v posledních letech zaměřil na vývoj léčiv pro vzácná nádorová onemocnění postihující zejména dětské pacienty, a také na diagnózu epidermolysis bullosa, známou jako nemoc motýlích křídel. Farmakologové pro ně vyvinuli dva léčivé přípravky. „Umožňují velmi přesně a cíleně léčit právě vzácná onemocnění a je možno je vyrábět v malém rozsahu pro omezený počet pacientů,“ uvedla Regina Demlová.

Právě na tuto práci naváže – a to už během přestavby pavilonu v příštím roce – činnost centra CREATIC. „Budeme vysoce personalizovaně pracovat s každým pacientem, protože léky pocházejí z látek získaných z jeho vlastních buněk,“ vysvětlila Regina Demlová princip aktivace a stimulace vlastního pacientova imunitního systému.

MUNI CREATIC2

Protinádorová vakcína vyvinutá brněnskými farmakology zachránila život dnes devítiletého Daniela, kterému nedokázala s nádorem mozku pomoci klasická chemoterapie. „Nejhorší byla bezmoc, pocit, že není žádná naděje,“ vzpomíná chlapcova maminka v krátkém dokumentu, který na startu projektu CREATIC zazněl pro přiblížení celé problematiky léčby vzácných onemocnění.

Samotná léčba si žádá vysoké náklady, které rostou i tím, jak se zlepšují diagnostické možnosti, s nimiž zároveň narůstá i počet pacientů. Z pohledu farmaceutického průmyslu jde ale o relativně malý trh, což může komplikovat vývoj léků. „V případě vzácných onemocnění se domnívám, že výzkum, vývoj a výroba léčiv na akademické půdě bude v budoucnosti nezbytným doplňkem k činnosti farmaceutického průmyslu, pro který není kapacitně a ani ekonomicky možné vyvíjet všechna léčiva pro rychle narůstající počet velmi vzácných onemocnění,“ vyjádřil se děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MUNI) Martin Repko. „Výroba a vývoj léčiv na nekomerční bázi je jednou z cest, jak zajistit jejich dostupnost, a zároveň stabilitu veřejných rozpočtů,“ doplnila Regina Demlová.

Podle rektora MUNI Martina Bareše celý projekt plní všechny role, v nichž univerzita působí: vzdělávací, výzkumnou, a to na úrovni mezinárodního srovnání, i třetí roli společenské prospěšnosti. „Z poznatků mají prospěch ti, kteří to nejvíce potřebují. Výsledky projektu ovlivní jednotlivé pacienty a mohou pozitivně změnit život jim i jejich rodinám,“ uzavřel rektor.

 

Zdroj: Masarykova univerzita