facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ředitelem Biologického centra bude Libor Grubhoffer

22. 5. 2017
Ředitelem Biologického centra bude Libor Grubhoffer

Ve čtvrtek 18. května navrhla Rada Biologického centra AV ČR na post ředitele současného vedoucího Laboratoře molekulární ekologie vektorů a patogenů na Parazitologickém ústavu BC a bývalého rektora Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera. V tajném hlasování porazil dosavadního ředitele Miloslava Šimka.

Oba uchazeče doporučila Radě Biologického centra výběrová komise jako vhodné kandidáty, ti pak představili Radě své vize a koncepce osobně. Přestože Rada konstatovala, že oba kandidáti mají dobré předpoklady pro vedení instituce, výsledek tajné volby byl velmi jednoznačný.

Libor Grubhoffer k tomu uvedl, že si výsledku nesmírně váží a současně cítí velký závazek. Návrh Rady BC bude nyní projednávat Akademická rada a následně bude konečné rozhodnutí o jmenování ředitelem na předsedkyni Akademie věd ČR Evě Zažímalové.

 

Zdroj: Biologické centrum AV ČR


Libor Grubhoffer

grubhoffer

Libor Grubhoffer absolvoval studium biochemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a vědeckou výchovu z mikrobiologie/virologie v Ústavu sér a očkovacích látek v Praze. Od roku 1991 je vedoucím Laboratoře molekulární ekologie vektorů a patogenů Parazitologického ústavu, jehož byl později ředitelem (1994–2002). V roce 2001 byl jmenován profesorem molekulární a buněčné biologie a genetiky. Ve stejném roce se stal prorektorem JU pro zahraniční vztahy (2001–2004) a poté děkanem Biologické (od roku 2007 Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2004–2011). Od roku 2012 do roku 2016 byl jejím rektorem.

Je autorem více než 110 publikací v impaktových časopisech, řešitelem a spoluřešitelem grantů Grantové agentury AV, Grantové agentury České republiky a řešitelem nebo spoluřešitelem několika mezinárodních projektů.

 

Březnový rozhovor s Liborem Grubhofferem čtěte zde.

 

Vědavýzkum.cz (JS)