facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TA ČR a CzechInvest společně podpoří inovační potenciál v regionech

17. 6. 2018
TA ČR a CzechInvest společně podpoří inovační potenciál v regionech

Ve čtvrtek 14. června 2018 podepsali generální ředitelka agentury CzechInvest Silvana Jirotková a předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Očko veřejnoprávní smlouvu o spolupráci obou agentur ve vybraných regionech ČR. Cílem kooperace je synergický rozvoj podpůrných aktivit a poskytování snadno dosažitelného a efektivního poradenství.

tacr CI

Podpis smlouvy mezi agenturami představuje završení aktivní spolupráce směřující k nastavení jednotného kontaktního místa pro networking efektivní a úsporné spolupráce v regionech, kdy na jednom místě získají podnikatelé i další instituce jako například výzkumné organizace možnost konzultací o podpoře rozvoje jejich aktivit. Zamýšleným efektem spolupráce obou agentur je zejména zvýšení a zefektivnění výzkumné a vývojové spolupráce ve všech krajích a to v aktivitách, které vedou k novým unikátním produktům s vysokou přidanou hodnotou a zvyšují konkurenceschopnost podniků působících v regionech.

V průběhu roku 2018 postupně vzniknou v krajích regionální kontaktní místa TA ČR, ve kterých budou zástupci obou agentur k dispozici veškerým zájemcům. Zároveň jsou v regionálních kancelářích agentury CzechInvest poskytovány konzultace ohledně proexportních služeb agentury CzechTrade a také další podpůrné aktivity.

Regiony České republiky vytváří ekosystémy s podnikatelskými subjekty s vysokým inovačním potenciálem. Cílem každého takového ekosystému je posilovat inovační rozvoj daného regionu a tím i jeho konkurenceschopnost. Tomu napomáhají státní či krajem zřízené instituce. „Technologická agentura ČR a CzechInvest rozvíjejí konzultační a poradenské činnosti v oblasti podpory aplikovaného výzkumu, inovací, podnikání a investic. Budeme tak poskytovat komplexní podporu podnikatelským subjektům v regionech na jednom místě. Těší mne i pozitivní odezva z krajů a těšíme se na užší spolupráci se všemi aktéry krajských inovačních ekosystémů,” dodal předseda TA ČR Petr Očko.

Nabídka tzv. OneStopShop služeb našich regionálních kanceláří směrem k českým podnikům se tak rozrůstá o podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje od TA ČR. Je to praktická ukázka toho, jak funguje nedávno ustanovený Tým Česko,“ uvedla generální ředitelka CzechInvest Silvana Jirotková.

Veškeré společné aktivity pak budou rovněž propojeny s dalšími činnostmi TA ČR jako například spolupráce na mapování inovačních kapacit Česka anebo prohloubení spolupráce s regionálními inovačními centry. Rozvíjí se i spolupráce s dalšími institucemi, jako je například Českomoravská záruční a rozvojová banka, EGAP, Česká exportní banka či Česká rozvojová agentura a to v rámci platformy tzv. Týmu Česko. Ten byl představen 31. května na společné konferenci všech institucí nazvané Sdílená podpora podnikání za účasti a podpory ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR