facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technická univerzita v Liberci v čele nového centra pro průmyslový 3D tisk

16. 12. 2022
Technická univerzita v Liberci v čele nového centra pro průmyslový 3D tisk

Na Technické univerzitě v Liberci vznikne Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk polymerních materiálů s důrazem na podporu ekologicky a energeticky účinnější výroby. Na vytvoření NCK získaly podporu společně čtyři součásti Technické univerzity v Liberci se svými partnery.

jiri safka22

Jiří Šafka, vedoucí NCK pro průmyslový 3D tisk

Od ledna 2023 tak vznikne v Liberci centrum pro efektivní využití surovin a jejich recyklaci s využitím odpadních přírodních a syntetických materiálů ve výrobě. Technická univerzita v Liberci se svými partnery vytvoří v navrhovaném centru silný výzkumný program pro účelné ekologické využití surovin a energií a také pro zvýšení přínosu aditivních technologií pro průmysl.

Výzkum zahrne celou řadu interdisciplinárních témat z oblasti ekologicky a energeticky účinnější výroby s cílem zvýšit potenciál aditivních technologií, umožnit vývoj materiálů a nových výrobků se specifickými vlastnostmi, dále inovovaných technologií a využít potenciál digitalizace. Koncept centra je v souladu s cíli Green Deal a cirkulární ekonomiky s důrazem na cradle-to-cradle přístup, efektivní využití surovin a jejich recyklaci s využitím odpadních přírodních a syntetických materiálů.

„Věřím, že se nám díky centru podaří spolu s našimi průmyslovými partnery posunout o velký kus dál nejen samotný 3D tisk, ale také oblast udržitelných materiálů a digitalizované výroby, při které budeme efektivně využívat zdroje a energie. Právě v tom vidíme způsob, jak se mohou efektivně propojit výzkumné organizace s průmyslem při řešení konkrétních problémů,“ říká Jiří Šafka, vedoucí NCK pro průmyslový 3D tisk.

Šestiletý projekt podpořila Technologická agentura ČR dotací více než 280 mil. korun. Do projektu se zapojilo 26 partnerů. Jsou to tyto české významné výzkumné organizace a průmyslové společnosti: ŠKODA AUTO, a. s., Entry Engineering, s. r. o., Prusa Development, a. s., Prusa Polymers, a. s., Narran, s. r. o., Červenka Consulting, s. r. o., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o. p. s., Vysoké učení technické v Brně, Siemens, s. r. o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, České vysoké učení technické v Praze, ORLEN UniCRE, a. s., Krajská nemocnice Liberec, a. s., Dřevoplast Ludvík, s. r. o., Azu design, s. r. o., Clean –⁠ air, s. r. o., Brainhot Technologies, s. r. o., ARIES, a. s., TriLAB Group, s. r. o., Meretech, s. r. o., ProSpon, spol. s r. o., IQS nano, s. r. o., Scoolpt, s. r. o., GZR plast, s. r. o., Electroforming, s. r. o.

Významnou součástí NCK je CEITEC VUT, který přináší znalosti z dekády trvajícího excelentního základního materiálového výzkumu (v minulosti a  současnosti podpořeného např. GAČR EXPRO či ERC-CZ) do aplikovaných výsledků, ze kterého benefitují jednotlivé firmy a posouvají jejich kompetitivnost v rámci Evropy a světa.

„Naše dlouholeté know-how v rámci materiálů a 3D tisku má skvělý potenciál významně přispět k vývoji a aplikacím v 3D tisku v průmyslových podnicích a významně přispět k jejich kompetitivnosti,“ říká Martin Pumera, člen rady NCK a vedoucí výzkumné skupiny Energie budoucnosti a inovace na CEITEC VUT. „Spolupráce výzkumných a výrobních partnerů konsorcia tohoto NCK je předpokladem pro praktickou transformaci našich fundamentálních poznatků o přírodních materiálech do výrobků s unikátními jinými technologiemi nedosažitelnými parametry,“ dodává Josef Jančář, který na CEITEC VUT vede skupinu zabývající se pokročilými polymerními materiály.

Mezioborové propojení výzkumných organizací a průmyslových lídrů umožní sdílení know-how a multiplikační efekt. To napomůže dlouhodobému a udržitelnému rozvoji aditivních technologií v České republice, a zvýší tak její konkurenceschopnost.

Celkem bylo do veřejné soutěže programu Národní centra kompetence podáno 44 návrhů projektů, podporu získalo 18 z nich.

 

Zdroj: CXI TUL