facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova ocenila své nejlepší studenty a absolventy

11. 6. 2020
Univerzita Karlova ocenila své nejlepší studenty a absolventy

Celkem šestnáct studentů a absolventů Univerzity Karlovy převzalo v pondělí 8. června z rukou rektora Tomáše Zimy prestižní ocenění. Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy.

Slavnostní předávání zahájil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Ocenění studentů patří k významným událostem na Univerzitě Karlově a jsem moc rád, že se tu po několika měsících můžeme opět setkat,“ řekl v úvodu. Všem oceněným poblahopřál a popřál mnoho úspěchů při dalším studiu či v pracovní kariéře. „Poděkování patří i školitelům, spolupracovníkům v laboratořích a dalším kolegům a vyučujícím, kteří se na úspěchu dnešních oceněných podíleli,“ dodal.

IFORUM 16815 version1 rv1 8154 900 600

Bolzanova cena za mimořádné vědecké výsledky

V přírodovědné kategorii toto ocenění získala Markéta Bocková z Matematicko-fyzikální fakulty za dizertační práci v oblasti chemické a makromolekulární fyziky. „Ocenění si moc vážím, ale je to úspěch i pro celý náš tým, protože všechny výsledky a publikace, které jsou součástí mé dizertace, jsou prací celého týmu,“ komentovala ocenění po skončení ceremoniálu M. Bocková, která ve stejném vědeckém týmu pokračuje jako postdoktorandka.

Kolegům děkoval i Michal Vočka z 1. lékařské fakulty, který získal Bolzanovu cenu v biomedicínské kategorii za analýzu prognostických znaků u pacientů s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem: „Toto ocenění patří i mým kolegům, kteří se na výzkumu spolu se mnou podíleli, a poděkování samozřejmě patří i pacientům a jejich rodinám.“

Ve společenskovědní kategorii byl oceněn Petr Prášek z Filozofické fakulty za historickou fenomenologickou studii, která pojednává o problému dění lidské existence a tento problém řeší s pomocí pojmů pěti význačných současných francouzských filozofů, které na pozadí vybraného problému konfrontuje. „Dnešní ocenění je pro mě především motivací do další práce. Do budoucna chci pokračovat v oboru a dále se věnovat filozofii, a to především aplikované fenomenologii. Zajímá mě propojení filozofie a praktických oblastí jako psychopatologie nebo ekologie,“ shrnul oceněný P. Prášek.

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK a Mimořádná cena rektora

Kromě Bolzanovy ceny byly uděleny také Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy. Ceny byly uděleny v pěti kategoriích (absolvent lékařského, společenskovědního, přírodovědného, učitelského a teologického programu) vždy jednomu absolventovi bakalářského studijního programu a jednomu absolventovi magisterského studijního programu.

Za excelentní vědecké výsledky získal Mimořádnou cenu rektora Michael Mikát z Přírodovědecké fakulty, který výsledky svého výzkumu o obourodičovské péči o potomstvo u včel publikoval v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). M. Mikát se také podílí na organizaci Biologických olympiád.

„Všem oceněným ze srdce gratuluji k ohromnému úspěchu, protože získat cenu rektora nebo Bolzanovu cenu je veliký úspěch a věřím, že toto ocenění předznamenává další vědecké i kariérní úspěchy. Všem současným studentům bych ráda dodala odvahu, aby se nebáli přihlásit v dalších letech. Je radost každoročně vybírat z tolika zajímavých projektů,“ řekla po skončení ceremoniálu prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.

 

Autorka: Pavla Hubálková

Zdroj: Univerzita Karlova

redakčně upraveno