facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Palackého učinila další krok směřující ke vzniku vysokoškolského ústavu

19. 10. 2019
Univerzita Palackého učinila další krok směřující ke vzniku vysokoškolského ústavu

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci posunul svým nedávným rozhodnutím jednání, která směřují ke vzniku vysokoškolského ústavu. Ten by měl zastřešit tři vědecká centra UP. Na svém jednání osmnácti hlasy schválil věcné záměry souvisejících vnitřních předpisů.

AS

Osmnáct hlasů pro, tři senátoři se hlasování zdrželi, nikdo nebyl proti. Takový je výsledek včerejšího hlasování Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci (AS UP) ve věci týkající se vzniku nového vysokoškolského ústavu na UP nazvaného CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute). Akademický senát schválil věcné záměry souvisejících vnitřních předpisů a podle jeho předsedy Jiřího Langera tak učinil významný krok ke schválení návrhu na zřízení nového VŠÚ. „Vyžádal si však dořešení sporných bodů v dohodách mezi zainteresovanými fakultami, dotčenými vědeckými centry i vedením UP,“ řekl Jiří Langer.

S informací o dosavadním jednání vystoupili před hlasováním senátu rektor UP Jaroslav Miller i děkani zainteresovaných fakult, Martin Kubala, děkan přírodovědecké fakulty, a Josef Zadražil, děkan lékařské fakulty. Oba informovali o situaci na svých fakultách. Děkan Zadražil potvrdil, že lékařská fakulta dospěla k dohodě s Ústavem molekulární a translační medicíny (ÚMTM), děkan Kubala opětovně vyjádřil obavy, aby vznik vysokoškolského ústavu nepoškodil přírodovědeckou fakultu, a řekl, že dohody mezi fakultou a vědeckými centry uzavřeny zatím nebyly.

Poté před senátory UP hovořili i ředitelé center, Marián Hajdúch za ÚMTM, Michal Otyepka za Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Ivo Frébort za Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Po téměř dvouhodinové diskuzi všech zúčastněných AS UP schválil věcné záměry souvisejících předpisů.

„Jsem velice rád, že Akademický senát Univerzity Palackého tím, že schválil věcné záměry těch nejdůležitějších norem, posunul do nějaké, řekněme, předfinální fáze dlouhý a náročný proces diskuze o vysokoškolském ústavu. Nyní je před námi poslední disciplína, a to dosažení konsenzu v případě technické dohody s přírodovědeckou fakultou, RCPTM a CRH. Pokud nebude dosaženo konsenzu úplně ve všech bodech, senát si vyhradil právo posoudit relevanci toho nesouhlasu a rozhodnout,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller, který je předkladatelem návrhu.

Poprvé se AS UP setkal s návrhem na zřízení nového vysokoškolského ústavu na podzim 2018. Rektor UP Jaroslav Miller tehdy kromě vize vzniku vysokoškolského ústavu před senátem zdůraznil šanci UP zvýšit jeho prostřednictvím vědeckou kapacitu univerzity i její prestiž. V únoru 2019 AS UP rozhodl o tom, že bude potřeba předložit věcný záměr. Závažnost celého procesu poté potvrdil obsáhlý připomínkovací proces.

V prosinci by Akademický senát UP měl jednat s vysokoškolským ústavem o související změně Statutu UP a novém Statutu VŠÚ. Schválení těchto dvou dokumentů a organizační změny by vedlo ke zřízení VŠÚ.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci