facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VŠB-TUO a AV ČR navázaly spolupráci při realizaci doktorského studijního programu

11. 6. 2020
VŠB-TUO a AV ČR navázaly spolupráci při realizaci doktorského studijního programu

Začátkem března letošního roku podepsali děkan Fakulty stavební VŠB-TUO Radim Čajka a ředitel Ústavu geoniky AV ČR Josef Foldyna dílčí dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Geotechnika a podzemní stavitelství, který je na fakultě vyučován v českém i anglickém jazyce.

VŠB TUO  A AV ČR

Studenti doktorského studijního programu tak mají možnost využívat školícího pracoviště AV ČR a budou pro ně také zajištěny přednášky a semináře. Zájmem obou stran je společně přispívat ke zvyšování kvality a efektivity výzkumu a vývoje v České republice a spolupracovat vzájemně při vědecké výchově studentů doktorského studijního programu Geotechnika a podzemní stavitelství / Geotechnics and Underground Engineering.

Zájemci o doktorské studium v češtině i angličtině na Fakultě stavební, VŠB-TUO mají možnost podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, jehož termín je od 1. října do 30. listopadu 2020.

 

Autor: Lukáš Janečka

Zdroj: VŠB-TUO

Foto: Archiv FAST VŠB-TUO