facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšla výroční zpráva API za rok 2016

13. 7. 2017
Vyšla výroční zpráva API za rok 2016

Agentura pro podnikání a inovace (API) vydala výroční zprávu za první půl rok svého fungování. Zpráva poskytuje detailní přehled uskutečněných programů, výzev, podaných projektů a alokovaných financí.

Agentura pro podnikání a inovace vznikla k 1. červnu 2016 jako vyčlenění Divize strukturálních fondů z agentury CzechInvest a plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Vydaná zpráva mapuje aktivity API právě v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016.

V první prioritní ose Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace se realizuje sedm programů podpory OP PIK a to konkrétně programy Inovace, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Inovační vouchery a Služby a infrastruktury. Do těchto programů bylo alokováno téměř 16,5 miliardy korun. Podpořených žádostí s právním aktem bylo k 31. prosinci 2016 zatím 162, ovšem většina výzev je stále ještě otevřená. O některých aktuálních výzvách jsme vás informovali zde.

Celou výroční zprávu včetně podrobných údajů můžete shlédnout zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace