facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Britští politici vyzývají k poctivému informování o vědě

3. 4. 2017
Britští politici vyzývají k poctivému informování o vědě

Členové britského parlamentního výboru pro vědu a technologii volají po nových nástrojích, které by umožnily lepší komunikaci vědeckých informací veřejnosti i férovějši využívání vědeckých poznatků v politickém rozhodování.

Výbor vydal zprávu s názvem The Science Communication and Engagement Record, z níž vyplývá, že lidé mají značný zájem dozvídat se, jak věda ovlivňuje jejich každodenní život. Přesto například 67 % lidí tvrdí, že nemají jinou možnost než věřit oficiálním informacím a jen 28 % lidí věří, že si žurnalisté ověřují fakta, když píší o vědě.

Na problém komunikace vědy a její postavení ve společnosti nedávno upozornily výsledky internetové soutěže o pojmenování nové britské lodi určené k polárnímu výzkumu. Zvítězil v ní název Boaty McBoatface, pro který hlasovalo více než 120 tisíc lidí. Ministerstvo pro vědu a vysoké školy nakonec soutěž nerespektovalo a loď pojmenovalo důstojněji: RSS Sir David Attenborough.

Podle zmíněné zprávy by lidé měli mít přístup ke kvalitním vědeckým informacím, věda by měla být nedílnou součástí kultury a společnosti, nejen profesionální aktivitou stojící mimo běžný život většiny populace. Dle doporučení by měli politici pečlivě vysvětlovat, jak jsou vědecké poznatky užívány k rozhodování a zaručit, aby nemohli být nařčeni ze zneužívání či zkreslování vědeckých důkazů k finančním či politickým účelům.

Informování o vědeckých a lékařských záležitostech je také velkou zodpovědností pro média, pokud si chtějí udržet důvěru veřejnosti. Pokud se ukáže, že média desinterpretují vědecké informace, politici by měli zjednat nápravu, tak aby lidé měli záruku, že jsou náležitě informováni.

 

Zdroj: Parlament UK