facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Egypt míří mezi výzkumné špičky v arabském regionu

17. 7. 2020
Egypt míří mezi výzkumné špičky v arabském regionu

V arabském regionu patří Egypt mezi země, které se dobře starají o vysoké školství a investují do výzkumu a vývoje. Egyptské univerzity jsou populární u svých sousedů a tamní výzkumníci často spolupracují na zahraničních projektech. Země, která si za poslední roky vybudovala vědecko-technologickou základnu, nyní doufá, že své postavení bude moci zlepšovat i navzdory koronavirové pandemii.

leonardo ramos CJ4mbwSK3EY unsplash

Podle jednoho z měřítek Světového ekonomického fóra se inovační index Egyptu od roku 2016 zlepšil o 13 příček a celosvětově mu patří 92. místo. Strategie udržitelného rozvoje země s názvem Egypt Vision 2030, která nyní běží již čtvrtým rokem, si klade ambiciózní cíl – Egypt se má během deseti let v žebříčku pomalu vyšplhat na 60. místo. Samozřejmě, že ve srovnání s Čínou, Indií, USA a dalšími velkými hráči ve výzkumu a inovacích je Egypt ještě na začátku cesty, nicméně v zemi je chuť věci měnit a zlepšovat. V roce 2017 vláda například spustila i speciální fond na podporu vědy a technologií - Science and Technology Development Fund.

Zvýšit výdaje na výzkum na 1 % HDP

Jako téměř všude na světě, i v Egyptě koronavirová pandemie zanechala své důsledky. Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) koronavirus „drasticky narušil životy lidí, živobytí a ekonomické podmínky v Egyptě. Globální šok má za následek zastavení cestovního ruchu, výrazný únik kapitálu a zpomalení plateb.“ Očekává se, že hrubý domácí produkt letos poroste o 2 %, tedy o 3,6 % méně oproti minulému roku. Ministerstvo vysokého školství a vědy a další instituce vyčlenily přibližně 4,4 milionu dolarů na snížení dopadů pandemie. „Výjimečné okolnosti vyžadují přidělení části financování a jejich přesměrování na výzkumné účely, které slouží současné situaci,“ uvedl Mahmoud Sakr, prezident egyptské Academy of Scientific Research and Technology. Země sice získala i 2,7 miliardy dolarů ze záchranného fondu MMF, nicméně zatím není jasné, jak budou pokračovat investice do výzkumu a vysokého školství.

Jedním z cílů arabských zemí, včetně Egypta, je zvýšit výdaje na výzkum a vývoj na 1 % HDP. V roce 2018 činily egyptské výdaje na výzkum 0,72 % HDP, což je ve srovnání s ostatními zeměmi v regionu nadprůměrné číslo. Výdeje v okolních zemích se pohybují většinou kolem 0,3 až 0,5 % HDP. Evropská unie naopak v roce 2018 investovala do VaV 2,25 % svého HDP.

Mezinárodní spolupráce a zahraniční studenti

Střední východ a severní Afrika jsou oblasti, kde panují velké rozdíly v úrovni rozvoje. Dříve v těchto zemích převažoval výhradně výzkum vedený státem, a podnikatelský sektor nehrál významnou roli. V posledních letech se však situace změnila. Některé arabské země začaly reformovat svůj vysokoškolský systém a rozvíjet technologické instituce.

Konkrétně Egypt se snaží spolupracovat i na mezinárodní úrovni. Podle Nature Indexu jsou nejčastějším výzkumným partnerem země Spojené státy americké. Společný fond obou zemí, U. S. - Egypt Science and Technology Joint Fund, již poskytl granty na více než 500 projektů v různých oblastech, jako je zdravotnictví nebo strojírenství. Mezi další významnější výzkumné partnery se vedle USA řadí i Německo, Čína a Velká Británie.

Dohoda o výzkumné spolupráci mezi Egyptem a Evropskou unií byla podepsána v roce 2005. V aktuálním výzkumném programu Horizont 2020 jsou egyptští účastníci nejaktivnější v oblasti společenských výzev, mezinárodní spolupráce a doktorských stipendií v rámci Akcí Marie-Skłowdowska Curie.

Také školné pro zahraniční studenty je ve srovnání s ostatními zeměmi v regionu poměrně nízké, i proto se jejich počet soustavně zvyšuje. Egypt se tak v počtu zahraničních studentů řadí na třetí místo v oblasti, hned po Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroje: Science Business (12) AL-FANAR MEDIA, The Global Economy