facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

EURODOC: Mladí vědci by měli získávat přenositelné dovednosti

10. 12. 2018
EURODOC: Mladí vědci by měli získávat přenositelné dovednosti

Za posledních 20 let byl zaznamenán rapidní nárůst počtu doktorandů napříč celou Evropou. Ne všichni zůstanou na akademické půdě, proto se v dnešní době klade důraz zejména na tzv. přenositelné dovednosti, které lze uplatnit v různých sektorech, nejen v tom výzkumném.

Asociace evropských doktorandů a mladých výzkumných pracovníků Eurodoc publikovala zprávu o přenositelných dovednostech důležitých pro uplatnění a konkurenceschopnost doktorandů na počátku jejich kariéry na trhu práce i mimo výzkumný sektor.

OK1 Eurodoc skills infographic 2018Mezi takzvané přenositelné dovednosti, které si doktorandi během své studijní dráhy osvojí a jsou pak využitelné i mimo výzkum, patří například efektivní komunikace, plánování času a projektů nebo schopnost vést tým. Tyto dovednosti si doktorandi osvojují ve výzkumném kontextu, to ale neznamená, že je nemohou aplikovat i jinde. Právě takové dovednosti by podle Eurodocu mohly zvýšit šance doktorandů uplatnit se na trhu práce i mimo výzkum.

Mnoho přenositelných dovedností vyžaduje neustálé učení a rozvoj, které lze provádět například prostřednictvím mimoškolních aktivit, sociálních interakcí, vzdělávacích kurzů, dobrovolnou prací nebo třeba i prostřednictvím skupinové sportovní aktivity, která má potenciál zlepšit schopnost pracovat v týmu.

Výhodné je sestavit si portfolio přenositelných dovedností – jakýsi soubor diplomů, certifikátů, zkrátka příkladů různých výstupů, které dokládají získání a rozvoj přenositelných dovedností.

Aby takové portfolio plnilo svůj účel, mělo by být vždy aktuální. Jedině takové portfolio může pomáhat jednotlivcům mít přehled o již získaných dovednostech a plánovat osvojení dovedností dalších. 

Mezi přenositelné dovednosti, které jsou považované za významné pro zlepšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti se řadí mimo jiné i abstraktní myšlení a kreativita, kritické myšlení, organizační schopnosti, dobrý mluvený projev, schopnost s úspěchem řešit problémy, práce se sociálními sítěmi nebo třeba programování. Co se týká osobních vlastností, jsou za žádoucí považovány kompetence typu vedení týmu, řešení konfliktů nebo vytrvalost.

Kompletní zprávu s přehlednou tabulkou přenositelných dovedností a kompetencí naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz(SA)

Zdroj: Eurodoc